Neprom stuurt brandbrief over stikstof naar betrokken ministers

In een naar Christiane van der Wal (Natuur en Stikstof) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en RO) verzonden brief maant de Neprom de ministers tot actie, want de woningnood wordt alleen maar groter.

De Neprom wijst in de brief op een recente uitspraak van de rechter die het vergunningstraject opnieuw vertraagt. Eigenlijk is dat al het geval sinds de Raad van State in mei 2019 het Programma Aanpak Stikstof buiten werking stelde.   

Sindsdien hebben ministers nauwelijks of geen zinnige maatregelen kunnen nemen om de woningbouw weer te bevorderen. Iedere keer waren het slimmigheden en trucjes die het Rijk bedacht, die dus vervolgens schipbreuk leden bij de rechtbank.

‘Het is inmiddels voor iedereen overduidelijk dat het essentieel is dat op korte termijn bronmaatregelen worden getroffen, die daadwerkelijk leiden tot een significant lagere uitstoot van stikstof en tot een significant lagere depositie in bedreigde Natura2000-gebieden, ’ aldus de brief.

Daarbij beging de overheid ook de fout om de provincies te belasten met het oplossen van de stikstofproblemen. Het duurt te lang, leidt tot debat en bij de provincies zit vaak ook te weinig expertise. Kortom, de overheid moet volgens Jan Fokkema en Desirée Uitzetter van bovenaf de stikstofuitstoters aanpakken in plaats van met sluip- en omwegen proberen de problemen op te lossen.