Nederland blijft dit jaar koploper faillissementen

Ook in 2024 voert Nederland de kopgroep aan wat betreft bedrijfsfaillissementen, meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Pas vanaf 2025 komt de kaalslag tot stilstand.

Voordat het zover is, krijgt het bedrijfsleven in Nederland nog een duw: het aantal faillissementen loopt op met 31%. Dat is minder dan de extreme groei van 52% vorig jaar, maar Nederland behoort daarmee nog steeds tot de drie landen met het hoogste aantal bedrijfsfaillissementen. In de VS en Spanje groeit het aantal faillissementen volgens het Global Insolvency Report van Allianz Trade dit jaar met 28%.

“De toename van de faillissementen is een serieus waarschuwingssignaal”, zegt Johan Geeroms, director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade over de Nederlandse situatie. “Vorig jaar noemden we de +52% nog een inhaaleffect na corona, maar daar komt ook dit jaar gewoon nog eens +31% bij. In geen enkel ander Europees land gaat de stijging zo hard. Na Spanje is de urgentie hier het grootst. We verwachten voor 2025 wel een stabilisering maar voor hetzelfde geld komt er toch nog een tik bovenop. Ik kijk bijvoorbeeld naar het herstel in Duitsland; dat moet echt van de grond komen. Dat is voor ons land heel belangrijk.”

Veel starters en kwetsbaar MKB

Volgens Geeroms vallen de faillissementscijfers in Nederland ook hoger uit dan elders, omdat het aantal nieuwe bedrijven dat na corona startte relatief hoog is. “De groep starters is normaalgesproken al goed voor de nodige faillissementen. In het huidige, stroeve economische klimaat hebben ze het extra zwaar. Ze worden voor het eerst echt op de proef gesteld. Ook dat jaagt de Nederlandse faillissementen verder op.”

Geeroms constateert daarnaast dat MKB-bedrijven afgelopen jaren kwetsbaarder zijn geworden. “Aan de inkoopkant zijn de kosten gestegen maar uit concurrentie-overwegingen worden die niet doorgerekend aan de klant. Dat gaat ten koste van de marge.”

Vanaf 2025 valt het aantal bedrijven dat over de kop gaat nagenoeg stil, zo blijkt uit het Global Insolvency Report. De kredietverzekeraar verwacht een stijgingspercentage van 1%.

Elke dag groot concern failliet

Mondiaal gezien gaat de versnelling van het aantal faillissementen ook tot 2025 door. De grootste economieën komen volgens Allianz Trade boven het niveau van voor de coronapandemie uit.  De stijging van het aantal mondiale faillissementen (+7%) werd nog enigszins gedrukt door de dalingen in China (-14%) en opkomende markten zoals Zuid-Afrika (-13%) en India (- 8%), zo geeft Maxime Lemerle, hoofdanalist voor insolventieonderzoek bij Allianz Trade, aan.

“West-Europa bleef een belangrijke bijdrage leveren aan de mondiale stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen, ondanks dat de groei met +15% iets terugviel in 2023. Noord-Amerika was een belangrijke aanjager. Het aantal faillissementen in de VS steeg in 2023 met (+41%). Een andere zorgwekkende factor is de toename van het aantal faillissementen van grote bedrijven. Dat verhoogt het wanbetalingsrisico’s voor kleinere leveranciers. In 2023 ging er wereldwijd elke dag een groot concern failliet, in totaal namelijk 365.”

De mondiale versnelling van het aantal faillissementen is nog niet voltooid, maar de inhaalbeweging loopt ten einde. Dat de mondiale groei dit jaar nog toeneemt (+9%) komt volgens Allianz Trade door de lagere economische groei, verstoringen van de handel en geopolitieke onzekerheid.

Oppassen in Europa

Allianz Trade verwacht geen tsunami aan bedrijfsfaillissementen zoals in de nasleep van de grote financiële crisis, toen de mondiale insolventies in 2008 en 2009 met respectievelijk +17% en +19% omhoogschoten. Wel waarschuwt de kredietverzekeraar voor bedrijven in vooral de geavanceerde economieën van Europa, die het meest blootgesteld zijn aan winstgevendheids- en financieringsproblemen. Ook benoemt het rapport concreet B2C-gerelateerde sectoren en de bouw als kwetsbaar.

In het laatste kwartaal van 2023 gingen er in Nederland 150 bouwbedrijven failliet, zo blijkt uit gegevens van het CBS, dat is zo'n 16% van het totaal aantal failliete bedrijven in die periode. In januari gingen er 68 bouwbedrijven op de fles, een verdubbeling van het aantal dat in december 2023 de deuren moest sluiten.