Na het stroomnet is het riool de volgende vestigingsbottleneck

Bij ongewijzigd beleid zou in 2027 een deel van de bedrijven niet meer op het riool kunnen worden aangesloten vanwege strengere regelgeving.

Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad na een rondgang langs waterschappen en bedrijven. Als in 2027 strengere EU-normen van kracht worden, moet een deel van de waterzuiveringsinstallaties wellicht afhaken en nee verkopen aan bedrijven.

Volgens het FD voldoet  op dit moment 15% van de waterzuiveringsinstallaties niet aan de toekomstige normen. Dat komt overeen met 47 van die installaties. Als het hen niet lukt in de komende drie jaar aan de normen te voldoen, moeten afvalwater gaan weigeren. Met andere woorden, hun capaciteit is niet groot genoeg om nog nieuwe klanten aan te nemen.

Behalve het stroomnet barst dus ook het riool uit z'n voegen. Naast deze problemen, die in de praktijk neerkomen op groeilimieten van deze netten, signaleert het FD ook achterstallig onderhoud aan het riool. Die zouden op veel plaatsen nog eens bovenop de verbetering van de zuiveringsinstallaties komen.