NRVT bevestigt mening NVM: desktoptaxaties voldoen niet

Het NRVT stelt in haar ‘audits hybride taxaties’ dat de zogenaamde desktoptaxatie in strijd is met de gestelde richtlijnen en onvoldoende betrouwbaar is voor een goede taxatie.

Bij deze snelle en goedkope taxatievariant wordt een geautomatiseerde modelwaardebepaling door een Register-taxateur op afstand goedgekeurd. De rol en zelfwerkzaamheid van de Register-taxateur verdwijnt hierbij echter naar de achtergrond, terwijl deze voorop moeten staan.

Met de conclusies uit het NRVT-onderzoek wordt de makelaarsorganisatie NVM in haar mening over desktoptaxaties bevestigd. Vanaf het begin heeft zij bij de initiatiefnemers (Calcasa en ING) en bij de banken en financiële instellingen, gewaarschuwd voor de kwaliteit van deze digitale taxatievorm. De expertise van de taxateur komt hierbij niet tot zijn recht en de kosten- en tijdsbesparingen wegen niet op tegen het belang van een deugdelijke taxatie. Hierdoor wordt het vertrouwen in zowel het financiële stelsel als in de kwaliteit van taxateurs negatief ondermijnd.

Makelaarsorganisatie VBO zegt in een reactie reeds eerder tot dezelfde conclusies te zijn gekomen en zegt meermaals gewaarschuwd te hebben voor het feit dat deze niet-reglementaire modelmatige producten in een rap tempo de markt overspoelden. Wat VBO betreft heeft de aanloop naar een formele reactie van het NRVT op deze inbreuken op de eigen richtlijnen te lang geduurd. Deze lange aanloop heeft geresulteerd in onzekerheid in de markt en een voorbarige brede acceptatie van taxaties-op-afstand door banken, NHG en andere stakeholders. 

NRVT-onderzoek

Uit het onderzoek van het NRVT blijken de desktoptaxatierapporten onvolledig en daarmee niet te voldoen aan de regelgeving. Zo wordt de noodzakelijke lokale bekendheid van de taxateur met het taxatieobject niet aangetoond. Ook waren uitvalcriteria voor appartementen niet toegepast en bleken referentieanalyses niet helder beargumenteerd. Verder ontbrak de dossiervorming, misten de opdrachtbevestigingen en de ondertekening of naam van de betrokken Register-taxateur.

Deze desktoptaxatiemethode stelt de Register-taxateur niet in staat zich te conformeren aan de NRVT-regelgeving. Door onvoldoende te kunnen rechercheren, analyseren en waarderen worden de beginselen van zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit niet nageleefd. Volledig computergestuurde modelwaarderingen kunnen bij taxaties als hulpmiddel dienen, maar door de desktoptaxatie blijkt de Register-taxateur niet aan essentiële richtlijnen te kunnen voldoen.

Het NRVT verwacht dat de Register-taxateurs die de desktopvariant nog gebruiken lering trekken uit het onderzoek en vanaf nu alle richtlijnen goed en volledig gaan toepassen. Het NRVT zal zich de komende maanden richten op strikte naleving en handhaving hiervan. Ook de NVM zal zich beraden op mogelijke consequenties indien een aangesloten Register-taxateur zich aantoonbaar niet conformeert aan de belangrijke kwaliteitsstandaarden en -regels bij deze taxatievorm.