Motie van afkeuring Eerste Kamer tegen minister vanwege huurbeleid

De Eerste Kamer heeft een motie van afkeuring aangenomen tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De Eerste Kamer wil dat Ollongren de woninghuren bevriest.

De Tweede Kamer heeft de huurverhoging eerder wel goedgekeurd. Een meerderheid in de Eerste Kamer vindt echter dat de gebruikelijke huurverhoging per 1 juli niet moet doorgaan omdat mensen in moeilijkheden gaan komen als gevolg van de coronacrisis. Ollongren wil de huren juist niet bevriezen omdat ze denkt dat verhuurders hun huurders beter kunnen helpen als ze maatwerk aan hun huurders kunnen bieden.  

De motie is met 39 stemmen voor en 36 stemmen tegen aangenomen. Partijen die voor stemden waren de SP, Forum voor Democratie, PVV, Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren en 50plus. Het is bijzonder dat de Eerste Kamer een dergelijke motie aanneemt. Soms treden ministers daarop af, maar het hoeft niet. Het kan ook gezien worden als een aansporing aan de minister om haar beleid aan te passen.