Milieuruimte "vieze bedrijven" hard nodig voor nieuwe economie

Dat de gemeente Eindhoven de 'Beethoven-miljarden' deels wil inzetten om bedrijventerrein De Hurk te ontdoen van zogenaamd vieze bedrijven getuigt van weinig kennis over het regionale vestigingsklimaat en de nieuwe economie in het bijzonder. Dit betoogt Cees-Jan Pen, lector De ondernemende regio aan de Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, in het Eindhovens Dagblad. 

'Het imago van De Hurk in Eindhoven is ten onrechte negatief', schrijft Pen in zijn gastbijdrage in het Eindhovens Dagblad. Het bedrijventerrein in aan de westkant van de stad is met 212 hectare het grootste van de Lichtstad.

'Natuurlijk moeten bedrijven zoals de asfaltcentrale zich houden aan wetten, regels en vergunningen. Er moet hard en streng gehandhaafd en geïnvesteerd worden in het verlagen van de negatieve impact en overlast van essentiële bedrijfsactiviteiten. Maar er zal echt een einde moeten komen aan de begripsverwarring rond de nieuwe economie en de rol van zogenaamde vieze bedrijven hierbij; op De Hurk wordt gewerkt aan de economie van morgen.'

Volgens Pen komt het het belang van vijftienduizend werknemers en honderden bedrijven op De Hurk nauwelijks aan bod, net als de vele indirecte banen die het terrein oplevert.De grootste misvatting is volgens de lector nog wel dat het bedrijventerrein niet zou passen in de nieuwe economie. 'In mijn ogen speelt De Hurk vanwege ruimte voor circulaire activiteiten een cruciale rol in de ontwikkeling. Het is juist de maakkamer van de nieuwe economie.

Hij stelt zich hebben verbaasd over de raadsbrief van het Eindhovense college over Project Beethoven. Rijk en regio steken samen meer dan € 2,5 mrd in de randvoorwaarden die moeten zorgen dat bedrijven als ASML in Nederland blijven. Om werk te maken van de nieuwe economie wil de gemeente onder meer De Hurk transformeren. De meest vervuilende en overlastgevende bedrijven moeten plaats maken voor onder meer woningen en voorzieningen.' 

Daarmee schiet de gemeente volgens Pen in haar eigen voet. 'Dit getuigt van weinig kennis over het belang van dit gebied voor het regionale vestigingsklimaat en de nieuwe economie in het bijzonder.  Bedrijfsactiviteiten die herrie maken, ruiken, (milieu)ruimte innemen en stof doen opwaaien, maken namelijk nadrukkelijk deel uit van de nieuwe economie. Ze scheppen zelfs de randvoorwaarden voor de circulaire transitie, waarin producten retour komen, uit elkaar worden gehaald en tot nieuwe producten verwerkt worden. Een onderdeel van die nieuwe economie is de behoefte aan milieuruimte. Daar is een tekort aan. Als er één ding duidelijk is, dan is het dat milieuruimte van strategische waarde is en dat je die moet koesteren.'

De duurzame potentie van het gebied is groot stelt Pen. 'Op De Hurk is veel winst te behalen, onder andere vanwege het hoge energie- en grondstoffengebruik en de versteende omgeving. Zo is De Hurk goed voor 65 procent van het energieverbruik. Gebruik het Beethoven-project om een impuls te geven aan energiereductie en vergroening.'