Michel Tobé nieuwe voorzitter FMN

Michel Tobé is de nieuwe voorzitter van de beroepsvereniging FMN (Facility Management Nederland).

Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 juni 2020 kozen de leden van FMN Tobé als opvolger van Natalie Hofman die sinds juni 2014 voorzitter was en van wie de bestuurstermijn dit voorjaar verstreek.

FMN’s nieuwe voorzitter, Michel Tobé, is al een aantal jaar actief binnen FMN als bestuurslid voor de portefeuille Leden, Partners & Sponsoring. In het dagelijks leven is Tobé hoofd facilitair, vastgoed en DIV bij gemeente Capelle aan den IJssel. Zijn kennis en ervaring die hij ook binnen het facilitair bedrijf van de Rabobank heeft opgedaan, heeft ervoor gezorgd dat hij een brede kennis van het vakgebied heeft en een groot netwerk.

Annelies Simons neemt de portefeuille Vakvernieuwing over van Antoine Fraaij en neemt zitting in het bestuur. Simons is werkzaam bij FM Haaglanden in de functie van manager regie en DBFMO en is daar vooral bezig met ontwikkeling en innovatie.

Het huidige FMN-bestuur bestaat naast Michel Tobé en Annelies Simons uit Erik de Jonge (penningmeester), René de Vos (secretaris), Harold Coenders (bestuurslid Data & Kengetallen), Renske van der Heijden (bestuurslid Professionele Groei), Diane van Dijk (bestuurslid Marketing & Communicatie) en Mira Bloemen-Bekx (bestuurslid Onderwijs).