Klépierre: afwaardering van 5%

De nettohuurinkomsten van Klépierre uit de winkelcentra zijn in H1 2020 met 8,9% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De afwaardering bedroeg 5,0%.

De loan to value is gestegen naar 40,0% (H1 2019: 36,7%). Ten opzichte van zes maanden geleden bedraagt de afwaardering like-for-like 2,8%.

In het eerste jaarhelft zijn 83% van de huren binnengekomen. Voor Q2 geldt dat 62% van de huren bijgeschreven zijn op de rekening van Klépierre.

De totale omzet in H1 lag bijna 8% lager op € 616 mln (H1 2019: € 668 mln). In Nederland werd voor juni 2020 24% lagere retailverkopen genoteerd dan in juni het voorgaande jaar. In alle landen waar Klépierre actief is, geldt dat er minder retailverkopen in de centra van Klépierre was. Uitzondering is Noorwegen waar er 9% meer werd verkocht. Vooral mode en food & beverages zijn lager uitgevallen.