Inzakkende woningbouw beperkt economische groei in 2024

De Nederlandse economie groeide in 2022 door een eindsprint in de laatste maanden van het jaar en ook voor dit jaar wordt een relatief sterke bbp-groei van 2 procent verwacht. De groei vertraagt echter naar 0,9 procent in 2024 en dat is mede te wijten aan de stilvallende woningbouw, zo schrijft RaboResearch in zijn Economisch Kwartaalbericht.

In 2021 zijn relatief veel bouwvergunningen verleend, waardoor afgelopen jaar het grootste aantal huizen sinds 2009 is opgeleverd: ruim 74.000. Deze opleving van de woningbouw heeft in 2022 bijgedragen aan een lichte stijging van de woninginvesteringen. De opleving is volgens de economen van Rabobank helaas wel van korte duur.

Het aantal verleende bouwvergunningen is in 2022 alweer sterk ingezakt door locatie-twisten, stikstofperikelen, gestegen rentes en de daarop volgende dalende huizenprijzen. Vooral in de tweede helft van het jaar ging het hard: het aantal verstrekte vergunningen dook in de laatste drie maanden van 2022 bijna 30 procent (jaar-op-jaar) omlaag. Dit jaar en vooral volgend jaar komen er naar verwachting dan ook veel minder huizen bij.

Krimp in woninginvesteringen

RaboResearch gaat er vanuit dat de post woninginvesteringen flink gaat krimpen en dat dit de economische groei in Nederland remt. De economen voorzien een min van 2,3 procent dit jaar, gevolgd door een verdere daling van de woninginvesteringen met 7,6 procent in 2024. Verder stijgende of langer hoog blijvende (hypotheek)rentes zijn een duidelijk neerwaarts risico voor de huizenprijzen en daarmee de woningbouw, zeker gezien de hardnekkig hoge inflatie.

Sneller herstel mogelijk

Een sneller dan verwachte daling van de inflatie en daarmee de (hypotheek)rentes kan naar inzicht van RaboResearch een sneller herstel van de woningbouw betekenen. Dat geldt ook voor eventuele kabinetsplannen, bijvoorbeeld om woningcorporaties meer financiële en juridische armslag te geven om huizen te bouwen en te verduurzamen.