Henk Harms toch weg uit Den Haag

Henk Harms, directeur ontwikkeling en realisatie van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag, is vorige week toch opgestapt, hoewel uit een integriteitsonderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche op geen enkele manier is gebleken dat hij zich zou hebben verrijkt. Is Harms door laster ten val gebracht?

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag meldde in november vorig jaar aan de gemeenteraad dat er een onderzoek ingesteld was naar Harms. Aanleiding hiervoor waren afspraken met VolkerWessels-dochter Cadanz bij project Amare, het vroegere Spuiforum, met als huurders het Koninklijk Conservatorium, Residentieorkest en Nederlands Danstheater.

Op 16 september, toen Harms ziek was, heeft een hem niet-welgevallige ondergeschikte zijn mailbox geopend en mails doorgestuurd aan Ronald Nomes, directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling en direct leidinggevende van Harms. Nomes lichtte vervolgens Remkes in.

Die zat toen in zijn maag met een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie bij Groep De Mos en Hart voor Den Haag, waarvan hij in oktober 2019 verslag deed. De rijksrecherche maakte toen bekend Richard de Mos te verdenken van het bevoordelen van partijen die zijn partij steunden door gemeentelijke vergunningen te verstrekken.

Daarbij viel ook de naam van Harms als dealmaker voor vastgoed, zonder concrete aanwijzing. Dat was voor de gemeente reden om Hoffmann in te schakelen. Die heeft vorige week bekendgemaakt niet te kunnen vaststellen dat Harms zichzelf heeft bevoordeeld.

Wel speelde er in de mails een ingewikkelde ruzie over Amare, begroot op € 177 mln, maar volgens wethouder Revis (stadsontwikkeling) in 2018 uitgelopen op € 211 mln.

Harms heeft geprobeerd het project vlot te trekken met Piet van Hoven, regiodirecteur van VolkerWessels. Hij heeft daarbij afspraken gemaakt met Van Hoven in diens skybox bij Feyenoord. De uitnodiging in de skybox had hij officieel moeten melden, geeft Harms toe.

Harms ontkent, en de onderzoekers zeggen dat dit inderdaad niet is vastgesteld, dat er onrechtmatige betalingen zijn gedaan of dat Harms buiten het mandaat heeft gehandeld. Dit valt op te maken uit een raadsbrief en een publicatie in NRC Handelsblad. NRC wekt hierin de indruk dat hij te close was met VolkerWessels, maar uit het dossier valt evengoed de conclusie te trekken dat er stevig is onderhandeld. Een ingehuurde projectdirecteur van Amare is de laan uitgestuurd. Harms is desondanks samen met burgemeester en wethouders tot de conclusie gekomen dat voorzetting van zijn dienstverband niet verstandig is.