Haagse corporatie stapt in friends-contracten

Om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan, biedt de Haagse woningcorporatie Staedion nu friends-contracten aan. Hiermee kunnen twee vrienden samenwonen in een sociale huurwoning en de huur delen. 

De Haagse woningcorporatie, goed voor 44.000 woningen, winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in de regio Haaglanden, koppelde woningzoekenden, die geen vriend hebben om mee samen te wonen, eerder deze week aan elkaar tijdens een speeddate evenement. Zo'n 24 potentiële vrienden leerden elkaar kennen met het doel samen een sociale huurwoning te delen in het nieuwbouwproject Elara aan het Maanplein in Den Haag. Tanja Riet, projectmanager Verhuur bij Staedion: 'Vijfentwintig van de woningen in dit project worden verhuurd met een friends-contract. Dit is één van de vele nieuwe initiatieven die Staedion aanbiedt om de sociale woningvoorraad beter te benutten. Is het koppelen een succes, dan wil de woningcorporatie meer friends-contracten aanbieden.

Samen verantwoordelijk voor huur

Voorheen was het bij een sociale huurwoning alleen mogelijk om samen te wonen als je een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voert, in veel gevallen een liefdesrelatie. Of je kon als vrienden samenwonen, maar dan in een vrijesectorwoning. Riet: 'Met de friends-contracten van Staedion hoeft dit niet en kunnen nu ook twee vrienden met elkaar samenwonen in een sociale huurwoning. De huurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur. En met het gezamenlijk inkomen is het mogelijk dat zij dan in zo'n situatie wel in aanmerking komen voor woningen waar zij als alleenstaande geen kans op maken.'

Lees ook: Snel kwart miljoen woningen erbij door verdichting bestaande wijken

Beter benutten sociale huurwoningen

Volgens Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion, moeten we het bezit van onze sociale huurwoningen beter benutten. 'We hebben de afgelopen 70 jaar met name gebouwd voor gezinnen. Terwijl nu bijna de helft van de mensen alleenstaand is. Het huidige aanbod sluit niet meer aan op de vraag. Dan kun je inzetten op nieuwbouw, wat ook nodig is. Maar we moeten ook kijken hoe we de sociale huurwoningen, waar anders vaak veel alleenstaanden in wonen, beter kunnen benutten. Zeker gezien de enorme vraag naar woonruimte. Tevens dienen we hiernaast kritisch naar het woonruimte verdeelsysteem te kijken, ook hierbij is innovatie vereist.'