Grote bedrijven huren vaker flex-ruimte

Uit de Workthere Flexmark-enquête blijkt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het type gebruiker dat op zoek is naar flexibele kantoorruimte.

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste vraag afkomstig is van corporates (101+ werknemers) en grote scale-ups (21–100 werknemers) – namelijk 42%. Dit is een stijging ten opzichte van de 37% uit 2021. Deze cijfers laten zien dat de vraag naar flexibele kantoorruimtes goed verdeeld is onder de verschillende typen en grootten gebruikers, wat de veerkracht van de flexibele kantorenmarkt ten goede komt.

Lex van Ingen, consultant Workthere in Nederland: ‘In Nederland ligt het aantal corporates en scale-ups dat ruimte opneemt op 26%. Het merendeel van de flexibele kantoorruimte wordt bij ons nog steeds opgenomen door kleine start-ups (2–10 werknemers) die zo’n 42% van de ruimte bezetten. Wij zien de internationale trendverschuiving van vraag vanuit start-ups, richting steeds grotere bedrijven, wel al terug in de aanvragen die wij binnenkrijgen. Ik verwacht dit op middellange termijn ook terug te zien in het aandeel gehuurde bureaus.’

Naast een verschuiving in het type gebruiker, is er ook een verschuiving waar te nemen in de vraag van de gebruiker. In Nederland is er een duidelijke vraag naar meer privéruimtes in het kantoor. In vergelijking met het vorige Flexmark-onderzoek is de bezettingsgraad van privékantoren gestegen van 84% naar 90% (joj), waarbij telefoonhokjes de meest gevraagde voorziening zijn (25%). Op de tweede plaats komen stabureaus (20%), gevolgd door vergaderruimtes (16%).

Door corona is het gebruik van kantoorruimten geëvolueerd. Nu, na de pandemie, wordt het kantoor steeds flexibeler, waardoor andere voorzieningen nodig zijn. Ruimtes om te vergaderen en samen te werken worden steeds belangrijker en men gaat meer activiteitgericht te werk, mede om het welzijn en de productiviteit te verbeteren.