Gemeenteraad Rotterdam stemt in met nieuw Feyenoord stadion

Er is weer een horde genomen op de weg naar de bouw van een nieuw stadion en de gebiedsontwikkeling Feijenoord City nu de gemeenteraad van Rotterdam zich achter het plan heeft geschaard.

 

Met een grote meerderheid van 35 van de 45 leden heeft de gemeenteraad ingestemd met een financiële bijdrage van e stad van € 135 mln om de realisatie van Feijenoord City mogelijk te maken. Het betekent dat OMA, het bureau van Rem Koolhaas dat de gebiedsvisie heeft opgesteld, een definitief plan kan maken en ontwikkelaars en financiers kan zoeken. 

Feyenoord City combineert wonen, werken, sporten en recreëren. De aanleiding voor het plan is de wens en noodzaak van een state of the art stadion dat plaats biedt aan meer bezoekers en verdere toekomstige groei ook mogelijk maakt. Het Stadion is echter slechts één van de onderdelen van het Masterplan. In totaal omvat Feyenoord City 325.000 m².

Het grootste deel daarvan bestaat uit woningen: 180.000 m². Verder zijn er winkels, hotels, sportaccommodaties en publieke functies voorzien. Een ander belangrijk onderdeel is de herontwikkeling van De Kuip. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van het gebied verbeterd.

Feyenoord City bestaat uit vier deelgebieden:

Nieuw Stadion
Stadsboulevard (“Urban Bridge”)
De Strip
De Kuip en het Kuip Park
Feyenoord ontwikkelt en financiert zelf het deelgebied Nieuw Stadion.

Het nieuwe stadion moet in 2022 opgeleverd worden. De tachtigjare Kuip blijft behouden en krijgt nieuwe functies met onder andere appartementen, een bierbrouwerij en een atletiekbaan.

De investering in het nieuwe stadion bedraagt € 253,5 mln. Inclusief loopbruggen, concourse, parkeergarage en inrichting bedragen de kosten € 365,7 mln.

De herontwikkeling van De Kuip kost bijna € 64,6 mln. De gemeente gaat nu op basis van het raadsbesluit in totaal € 137 mln aan de stadionontwikkeling bijdrgen: € 40 mln aandelen in het nieuwe Feyenoord stadion, € 60 mln in de grondaankoop en € 37 mln in infrastructuur.

Het nieuwe en oude stadion maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Stadionpark. Naast de stadionontwikkeling (80.000 à 100.000 m²) omvat het programma ook nog:

Detailhandel, leisure, horeca: circa 35.000 m²;
Woningbouw: 750 - 1000 woningen;
Gebouwde sportvoorzieningen plus bijbehorende outdoor-voorzieningen (programma sportcampus): 15.000 m²;
Onderwijs: afhankelijk van initiatief.

Het besluit van de gementeraad is overigens een principebesluit. Als de betrokken partijen voor eind 2018 niet genoeg marktpartijen voor ontwikkeling en de aanvullende financiering hebben gecontraceerd, kan de stad ook haar bijdragen intrekken.