Geld voor woningbouw in 33 gemeenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt 33 gemeenten met €253 mln om sneller tienduizenden betaalbare woningen te bouwen, melden diverse regionale omroepen.

Het gaat hier om de derde ronde van de Woningbouwimpuls, waarvoor gemeenten zich bij het Rijk konden aanmelden. De gelden zijn bedoeld voor starters of mensen met een middeninkomen. Opgeteld gaat het om 44.277 nieuwe huizen die zijn verdeeld over 36 bouwprojecten.

Zo krijgen Eindhoven en Deurne van het Rijk bijvoorbeeld een forse bijdrage om sneller 4224 huizen te bouwen. In Utrecht steekt het kabinet €13 mln in woningbouw in de wijk Overvecht. Hier gaat het om ruim 2000 woningen. En gemeente Assen krijgt geld voor 866 huizen.

In Gelderland profiteren acht gemeenten van financiële hulp vanuit Den Haag. Die mogen samen bijna 8000 woningen bouwen. De meeste komen in Culemborg (1895), Apeldoorn (1387) en Arnhem (1221).

Andere steden die er met overheidsgeld woningen bij krijgen zijn onder meer: Amsterdam (3914), Barendrecht (3055), Zwolle (2900), Amersfoort (2490), Groningen (1850) en Rotterdam (1532).

Het rijk heeft vanuit de Woningbouwimpuls aan 36 woningbouwprojecten in totaal € 253 mln toegekend om de onrendabele top mede te dekken. Het gaat om 44.277 woningen.

De woningen worden in 33 gemeenten gebouwd en 64% van de woningen valt in de categorie betaalbaar. De woningen die worden gebouwd zijn voor het grootste deel bedoeld voor starters en mensen met een middeninkomen.

De gehonoreerde projecten kennen een gezamenlijk publiek tekort van circa € 463 mln, oftewel bijna € 10.500,- per te realiseren woning. Vanuit medeoverheden wordt 53% van het publieke tekort gefinancierd. De bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls bedraagt bijna €4.900,- per gerealiseerde woning.

Ook bij de derde tranche was er vanuit gemeenten veel interesse in een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. In totaal werden er 65 aanvragen ingediend. Een onafhankelijke Toetsingscommissie heeft zich over deze aanvragen gebogen. In totaal krijgen 36 projecten een financiële bijdrage voor de versnelde bouw van betaalbare woningen.

Samen met de eerste en de tweede tranche kunnen dankzij de Woningbouwimpuls tot nu toe bijna 140.000 woningen nieuwbouwwoningen versneld worden gebouwd, zo zegt het ministerie van BZK.