Eerste bedrijven Schiphol Trade Park aangesloten op ‘virtueel’ stroomnet

Op business park Schiphol Trade Park van gebiedsontwikkelaar SADC is een stroomnetwerk in gebruik genomen waarin de aangesloten bedrijven de beschikbare stroom met elkaar delen.

Het virtuele net is de uit nood geboren oplossing voor het tijdelijke tekort aan stroomtransportcapaciteit in de regio Schiphol. Deze oplossing is gerealiseerd dankzij intensieve samenwerking tussen SADC, bedrijven op Schiphol Trade Park, netbeheerder Liander en technologiebedrijf Spectral. Ze hebben zich verenigd in het Energie Collectief Schiphol Trade Park.

SADC heeft in 2020 het initiatief genomen tot de vormgeving van deze duurzame oplossing om het vestigingsklimaat voor haar klanten te optimaliseren. Het ontwikkelde virtuele net maakt mogelijk dat bedrijven zónder stroomcapaciteit de ongebruikte capaciteit van bedrijven mét capaciteit kunnen gebruiken. Arnoud van der Wijk, Projectmanager SADC: ‘Op momenten van onderbenutting van de capaciteit in het stroomnet is er ‘vrije ruimte’ beschikbaar.  Door binnen het virtuele net vraag en aanbod real-time te meten kunnen aangesloten bedrijven de beschikbare capaciteit onderling verdelen en daarmee optimaal benutten. Zo kan tot wel 90% van de stroomvraag van alle bedrijven (met én zonder capaciteit) gewoon uit het net worden geleverd.’

Tijdens piekmomenten wordt de beschikbare netcapaciteit aangevuld met (zonne)energie uit batterijen en – indien het echt niet anders kan – met generatoren. Het smart-grid platform van Spectral zorgt ervoor dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare netcapaciteit door middel van real time metingen en slimme sturing.

De grote vraag naar elektriciteit in Nederland leidt tot knelpunten op het elektriciteitsnet. De tijd die nodig is om het elektriciteitsnet uit te breiden komt vaak niet overeen met bijvoorbeeld de realisatie van een bedrijventerrein. 

Momenteel zijn IntercityHotel Amsterdam Airport, Intralox LLC Europe, Joulz (in opdracht van Intospace), Nippon Express, SEGRO en VerusSol (in samenwerking met Mirastar) bij het collectief aangesloten. Meer partijen volgen.