Dorp koopt woningen waar corporatie geen brood meer in ziet

Het Groningse dorp Visvliet neemt bij wijze van experiment een blokje met drie sociale huurwoningen van corporatie Wold & Waard over om zelf uit te gaan baten. Volgens de corporatie loopt de belangstelling voor sociale huur in meer Groningse dorpen terug. 

Wold & Waard en Stichting Visvliet Vitaal ondertekenden op 17 mei een koopovereenkomst voor de woningen aan de Bartolesstraat 31, 33 en 35 in het Groningse dorp Visvliet. De woningcorporatie en het dorp starten daarmee een experiment. Het dorp gaat woningen, die gesloopt zouden worden, zelf opknappen en verhuren.

Wold & Waard ziet al jaren de vraag naar sociale huurwoningen in Visvliet, goed voor amper 300 zielen, teruglopen. Toen in 2018 bij één van de drie woningen scheuren ontstonden, bleken de herstelkosten voor renovatie in verhouding voor Wold & Waard te hoog. Er is toen een sloopbesluit genomen. De huurders zijn in 2020 elders gehuisvest.
Een groep inwoners van Visvliet, verenigd in de stichting Visvliet Vitaal,  sprak vervolgens de wens uit om de woningen te willen behouden als sociale huurwoningen. Zij deelden het plan om de woningen door het dorp zelf te laten opknappen en daarna ook zelf te exploiteren. 

Leefbaarheid dorpen

Na verschillende gesprekken is afgesproken dit als experiment in gang te zetten. Wold & Waard, goed voor ruim 5.500 woningen, ziet dat woningzoekenden minder belangstelling hebben voor meer kleine dorpen. En dat terwijl de dorpen zelf aangeven dat er wel degelijk vraag naar huurwoningen in hun dorp is. Mogelijk dat deze manier bij kan dragen aan het behoud van de leefbaarheid van dorpen.

Om de verkoop van een blok woningen mogelijk te maken is toestemming nodig van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) en ook gelden er bijzondere voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld de gemeente een positieve zienswijze afgeven en zijn er bijzondere bepalingen in de koopovereenkomst opgenomen. Ook voor de AW was dit nieuw en het kostte dan ook de nodige overredingskracht om toestemming te krijgen.

Na herhaaldelijke uiteenzetting van de intenties, de adhesiebetuiging van de gemeente Westerkwartier en steunverklaring van de vereniging Groninger Dorpen stemde de AW uiteindelijk in met dit experiment.