Digitaal platform voor eigenaren van beleggings- en bedrijfsvastgoed

Het digitale platform Lenda.nl gaat officieel van start.

Het digitale platform helpt eigenaren van beleggings- en bedrijfsvastgoed bij het vinden van de juiste financiers voor leningen vanaf  € 1 mln. Initiatiefnemer van Lenda.nl is Asset Partners, een adviesbureau op het gebied van vastgoedfinanciering.

De aanvraagprocedure van Lenda.nl verloopt volledig online. Lenda.nl nodigt per aanvraag de drie best passende financiers uit om binnen vijf werkdagen een indicatief voorstel te doen. Lenda.nl is ontwikkeld voor vastgoedeigenaren met financieringsaanvragen van € 1 mln tot € 50 mln.

Oprichters Gijs Elting en Jos Westra: "Er is momenteel een enorme diversiteit waar het gaat om financiering van dergelijke vastgoedportefeuilles. Stijgende marktrentes zorgen voor extra verschillen. Een (her)financiering bij de huisbank tegen de beste voorwaarden is steeds minder vanzelfsprekend. Dat probleem ondervangt Lenda.nl door het voor vastgoedeigenaren via datakoppelingen eenvoudig te maken financieringsaanvragen in te dienen bij in Nederland actieve financiers, zonder daarbij aangewezen te zijn op traditionele financieringsadviseurs. Dit zorgt voor financiering tegen betere voorwaarden en tegen lagere proceskosten. Voor financiers zijn belangrijke voordelen het gemak waarmee zij een aanvraag gestandaardiseerd en van hoogwaardig niveau aangeleverd krijgen en de mogelijkheid om daar snel op te reageren met een passend voorstel."

"Wij willen dat aanvrager en financier écht bij elkaar passen", zegt Elting. "Door een zorgvuldige preselectie kunnen we goed de financiers identificeren met de beste voorwaarden voor een aanvraag. Die selectie is van belang om de snelheid te waarborgen. Bovendien zitten de meeste klanten er niet op te wachten informatie met een onnodig aantal partijen te delen." Lenda.nl rondde onlangs een succesvolle pilotfase van zo'n vier weken af. Elting: "Dit is een zeer omvangrijke markt. Er worden in Nederland elk jaar voor miljarden euro's aan transacties afgerond voor bijvoorbeeld herfinancieringen of acquisities en er zijn tientallen vastgoedfinanciers actief. Met ons platform bieden wij alle partijen in de markt een pragmatisch hulpmiddel dat tijd veel tijd scheelt en bijdraagt aan een optimaal resultaat."