Cushman & Wakefield: 'Herstel kantorenopname door verbeterd sentiment'

De opname van kantoorruimte is in het eerste kwartaal van 2024 uitgekomen op 175.000 m², zo blijkt uit cijfers van Cushman & Wakefield. In de eerste drie maanden van dit jaar is sprake van een voorzichtige toename in de transactiedynamiek.

Cushman & Wakefield ziet een groei van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook worden op de beste locaties tophuren gerealiseerd. Het zijn deze transacties die de kantorenopname afgelopen kwartaal hebben gestut.

In vergelijking met de (post-)coronajaren tussen 2020 en 2022 lag de geëffectueerde vraag naar kantoorruimte het afgelopen jaar 20% lager en dat wijst op een structurele trend richting hybride werken. Kantoorgebruikers geven daarbij de voorkeur aan locaties die uitstekend bereikbaar zijn en waar alle mogelijke faciliteiten binnen handbereik zijn. Het draait, aldus Cushman & Wakefield, niet zozeer om minder vierkante meters, maar vooral om een andere manier van ruimtegebruik op alternatieve locaties. Dit wijst volgens de vastgoedadviseur op een verschuiving in de vraag naar specifieke soorten kantoren: hoogwaardige, duurzame gebouwen op toplocaties in de centra van de grote steden, zowel binnen als buiten de Randstad.

De grootste transactie in Q1 2024 werd gesignaleerd in Den Haag, waar het Rijksvastgoedbedrijf tekende voor 5.500 m² aan de Lange Vijverberg. Circa de helft van de verhuurde vierkante kantorenmeters bevond zich in de vijf grootste steden, waarbij in Amsterdam met 33.000 m²-zoals gebruikelijk-de meeste opname werd geregistreerd. Toch was het niet louter een Amsterdams feestje; de kantooropname in de hoofdstad viel landelijk gezien 10%-punt lager uit dan gemiddeld vorig jaar het geval was. Het verbeterde sentiment beperkt zich dus niet alleen tot de Amsterdamse markt.

 

img
Redacteur
Profiel