CBRE: weinig vastgoedbeleggingen in eerste helft 2023

Het beleggingsvolume was historisch laag in het eerste halfjaar van 2023. In totaal werd € 3,2 mrd in commercieel vastgoed belegd, een daling van 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Afwaarderingen, herijking van beleggingsstrategieën en een zoektocht naar het nieuwe prijsniveau zijn de grootste oorzaken van het sterk afgenomen beleggingsvolume. Dat concludeert CBRE Nederland op basis van de halfjaarcijfers van 2023 die vandaag zijn gepresenteerd.

Het vastgoedadviesbureau verwacht dat stabiliserende rentes, duidelijkheid over het nieuwe prijsniveau op de vastgoedmarkt en de verwachte daling van de inflatie in de tweede helft van 2023, tot meer beleggingsactiviteit gaat leiden. Uit de transactievolumes van 2023 blijkt dat de dynamiek op beleggingsmarkt nu al in sterke mate toeneemt bij logistiek- en winkelvastgoed en in mindere mate bij kantoorvastgoed. Daartegenover staat dat de dynamiek nog altijd zeer laag is bij woning-, zorg- en hotelbeleggingen.

Herstel

CBRE meldt dat ten opzichte van het eerste kwartaal (€1,4 mrd) het beleggingsvolume in het tweede kwartaal een kwart hoger, op een niveau van €1,8 mrd, lag.

De snelheid van het verdere herstel wordt volgens CBRE bepaald door in welke mate de markt het nieuwe prijsevenwicht heeft geaccepteerd en heeft teruggebracht in de boeken en ten tweede in hoeverre er investeringsaanbod op de markt komt, dat tegen nieuwe prijsniveaus door verkopende partij kan worden geaccepteerd. In de eerste zes maanden van 2023 liepen afwaarderingen van commercieel vastgoed uiteen van 7,5 tot 40%.

Grotere dynamiek

CBRE verwacht dat in de komende zes tot negen maanden de dynamiek met de maand groter en meer verspreid over de sectoren zal plaatsvinden. Het nieuwe prijsevenwicht lijkt in de komende maanden in alle sectoren te worden behaald, stelt het advisebureau, waardoor de verwachting van (lichte) compressie in aanvangsrendementen op middellange termijn in sterke mate zal leiden tot instappende beleggers. In hoeverre hier prijswillig aanbod tegenover staat, verschilt per sector.