Bouwinvest schrapt na drie maanden huurbevriezing vanwege coronacrisis

Bouwinvest maakt per 1 oktober een einde aan de huurbevriezing vanwege de coronacrisis. De huurverhoging bedraagt maximaal 1% boven inflatie. 

Voor alle huurders geldt dat de huurverhoging over de periode juli tot en met september 2020 wordt kwijtgescholden.

Eind april stelde Bouwinvest de jaarlijkse huurverhoging voor onbepaalde tijd uit vanwege de grote onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus. "De achterliggende periode heeft ons de kans gegeven meer inzicht te krijgen in de overheidsmaatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verlichten. Ook hebben wij in die tijd meer inzicht gekregen in huurders die aantoonbaar in zwaar weer zijn geraakt. Met deze kleine groep - ongeveer 2 procent van onze huurders- treffen wij maatwerkoplossingen", aldus een woordvoerder.

De keuze voor huurverhoging heeft naar eigen zeggen te maken met de rol van de vastgoedvermogensbeheerder. "Bouwinvest investeert kapitaal van veelal Nederlandse pensioenfondsen in vastgoed. Ook zij worden getroffen door de crisis. Daarnaast is een deel van de huurinkomsten nodig om woningen te renoveren en te verduurzamen. Met het geleverde maatwerk, de nog te leveren oplossingen voor huurders die mogelijk op een later moment in problemen komen, de gematigde huurverhoging en de vrijstelling van huurverhoging gedurende drie maanden voor al onze circa 17.000 huurders, denken wij een goede balans te hebben gevonden tussen de belangen van huurders en die van onze investeerders."

Bouwinvest spreekt tegen dat de keuze van de andere Nederlandse institutionele beleggers om vanwege de coronacrisis louter en alleen maatwerk te leveren voor probleemgevallen, een rol speelt bij het beeindigen van de huurbevriezing. "Elke partij maakt zijn eigen afwegingen. Uiteindelijk moet de som van het generiek kwijtschelden van de huurverhoging plus de kosten van het maatwerk aan zwaar getroffen huurders in evenwicht zijn met de belangen van onze investeerders om een verantwoord rendement te halen."

img
Redacteur
Profiel