Bossche Bomenlandflat ging van hand tot hand

Huurders van de Bomenlandflat in Den Bosch klagen steen en been over het onderhoud aan hun woningen. Ondanks de aangekondigde uitponding van haar Nederlandse woningen zegt de huidige eigenaar Heimstaden waar nodig klachten en reparatieverzoeken op te gaan lossen. 

Het betwiste flatgebouw uit 1986 bevindt zich aan de Lagelandstraat in de Graafsewijk in Den Bosch. Bewoners van het 180 woningen tellende complex klagen al geruime tijd over het in hun ogen gebrekkige onderhoud aan de flat. Er zou sprake zijn van lekkages, gebrekkige isolatie en een likje verf zou volgens de klagers ook geen kwaad kunnen. Samen met de Bond Precaire Woonvormen en de lokale afdeling van de SP boden ze gisteren een zwartboek aan Heimstaden aan op het kantoor van de verhuurder in Eindhoven. 

De bewoners geven aan geen perspectief meer te zien met Heimstaden als huisbaas, ook omdat de van oorsprong Zweedse belegger heeft aangeven haar Nederlandse woningbezit te gaan uitponden, onder meer vanwege de toenemende huurregulering.

Als er woningen in het Bossche complex op overzichtelijke verkocht gaan worden, weten de (mede)bewoners zich voor de derde keer in 10 jaar tijd geconfronteerd met een andere (mede)eigenaar. Tot augustus 2014 waren de woningen eigendom van de toenmalige Rotterdamse corporatie Vestia. Toen Vestia dreigde om te vallen werden de woningen, als onderdeel van een landelijke transactie met 4.157 woningen en een beleggingsvolume van € 448 mln verkocht aan het Duitse Patrizia. In 2020 nam Heimstaden het Bossche complex en 40 andere verspreid over heel Nederland voor € 375 mln over van Patrizia.   

Volgens woordvoerder Edward Touw van Heimstaden is de woningverhuurder volledig eigenaar van de Bomenlandflat. Er is geen sprake van gebroken bezit en een daaruit voortvloeiende vve. 'In dit complex hebben we nog geen woningen verkocht. Het is ook nog niet bekend of dat in dit specifieke complex in de toekomst wel of niet gebeurt. Zodra dat relevant wordt, zullen we bewoners hierover uiteraard inlichten.'

Touw omschrijft de flat als een 'een verouderd complex' waarvan de vorige eigenaars niet altijd goed onderhoud hebben uitgevoerd. 'Wij hebben sinds wij in 2020 eigenaar en beheerder werden alleen juist wel veel opgepakt dat door vorige eigenaren is laten liggen. Zo hebben we bijvoorbeeld grootschalig onderhoud uitgevoerd aan de galerijen en balkons omdat die lekten. Dat we geen onderhoud uitvoeren klopt dus niet, want dat doen wij juist wel. Sterker nog, het complex staat er echt beter voor dan voor wij het kochten.'

Volgens de woordvoerder is er geen sprake van een enorm aantal service- en reparatieverzoeken, zeker gelet op de leeftijd van het complex. Hij wijst er verder op det er geen Huurcommissie-zaken openstaan in het complex. 'Sinds wij eigenaar zijn van het complex, zijn er bovendien in totaal slechts twee Huurcommissiezaken ingediend, waarvan de huurder in één geval in het gelijk is gesteld.'

Een deel van de klachten betreft openstaande reparatieverzoeken. Touw: 'Met al deze verzoeken waren we al bezig met een oplossing, en er zijn daarvoor al afspraken ingepland met de betreffende bewoners. Daarnaast zag ik ook een aantal klachten uit het verleden terugkomen, zaken die dus al zijn opgelost – in sommige gevallen zelfs al voor wij eigenaar werden van dit complex. Het kan natuurlijk zijn dat sommige bewoners niet tevreden zijn met hoe dat destijds is opgelost. Daarvan gaan we dan goed bekijken wat daar precies aan de hand was en kijken hoe we dat in de toekomst beter kunnen doen.'

Touw benadrukt daarbij dat het al dan niet verkopen in de toekomst niet van invloed is op de vraag of  reparaties en dergelijke worden opgepakt. 'We lossen klachten, reparatieverzoeken en dergelijke gewoon op, of woningen in de toekomst wel of niet verkocht worden.'