Beschikbaar aanbod logistiek vastgoed met 20% toegenomen

Het direct beschikbare aanbod van logistiek vastgoed - distributiecentra en grootschalige opslagruimten- is vorig jaar voor het eerst sinds 2014 toegenomen. Ultimo december 2019 stond in Nederland 2,75 mln m2 te huur en te koop, ruim 20% meer dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit de publicatie Logistiek vastgoed in cijfers 2020 van NVM Business, die dit jaar voor de zevende keer verschijnt en die een grote hoeveelheid statistische informatie bevat. Vooral omvangrijke nieuwbouwactiviteiten zorgen voor deze stijging. In de categorie nieuwbouw ging het aanbod met 375.000 m2 omhoog naar iets meer dan 1 mln m2. Dat kwam onder meer doordat er vorig jaar relatief veel distributiecentra op risico in aanbouw werden genomen, dus zonder de zekerheid van voorverhuur. Door de toename van het aanbod was ongeveer 7,4% van de totale voorraad beschikbaar voor verhuur of verkoop.

Vooral de provincie Noord-Brabant zag een sterke toename van leegstaande en nog te verhuren distributiecentra. Ook in Zuid-Holland trad een verruiming van het aanbod op. Opvallend genoeg bleef in de provincie Utrecht het aanbod vrijwel onveranderd, al was wel merkbaar dat in Utrecht zelf nauwelijks ruimten beschikbaar waren. Limburg was een van de weinige provincies in het land waar het aanbod vorig jaar een sterke daling te zien gaf.

Hoge opname
Aan de vraagkant was de stemming positief, wat zich vertaalde in een hoge opname. In totaal vond 3,2 mln m2 zijn weg naar gebruikers, bijna evenveel als in 2018. Daarbij ging het niet alleen om ruimten die op de vrije markt werden verhuurd en verkocht, maar ook om gebouwen die door bedrijven zelf voor eigen rekening werden neergezet, de zogenoemde eigenbouw.

De hoge afzet van logistiek vastgoed was naast de groei van de economie ook te danken aan de groei van online detailhandelsbestedingen. Met een opname van bijna 860.000 m2 lag de vraag van 'retailers' zelfs boven het niveau van 2018.

Beleggers enthousiast
Beleggers voelden zich sterk aangetrokken tot logistiek vastgoed. Vorig jaar werd door hen ongeveer € 3 mrd in deze sector geïnvesteerd. Daarmee lag het volume ver boven het niveau van 2018, toen beleggers voor € 2,46 mrd distributiecentra kochten. De grote vraag van beleggers werd zowel gedreven door de ruime beschikbaarheid van kapitaal en de lage rente, als door het feit dat er door bedrijven veel opslag- en distributieruimte werd gehuurd. Dat er in het afgelopen jaar een groot bedrag in logistiek vastgoed werd belegd, was vooral te danken aan buitenlandse beleggers. De gunstige marktomstandigheden zorgden op de beste locaties voor een daling van het netto-aanvangsrendement van logistiek vastgoed met gemiddeld ongeveer 50 basispunten.