Beperken renteaftrek voor VPB nieuw zwaard van Damocles boven woningmarkt

Op basis van een voorstel van het huidige, demissionaire kabinet dreigt de renteaftrek voor de vennootschapsschapsbelasting te verdwijnen voor vastgoedinvesteerders. Zij hopen dat het kabinet Wilders I de fiscale maatregel wil intrekken. 

Een groep prominente vastgoedinvesteerders, waaronder Annexum, Zadelhoff en Newomij luidt vandaag met een open brief aan het nieuwe kabinet de noodklok over een voorstel in het Belastingplan 2025: het schrappen van de vrijstelling renteaftrek winstbelasting. Op dit moment mag rente tot € 1 miljoen geheel worden afgetrokken voor de vennootschapsbelasting. In het voorstel wordt die drempel vanaf 2025 geschrapt voor vastgoedentiteiten die vastgoed verhuren aan derden en mogen investeerders rente nog maar tot 20% van de EBITDA aftrekken. 

'Vorm van discriminatie'

Annexum-CEO Huib Boissevain: "De voorgestelde maatregel is een juridisch dubieuze vorm van discriminatie van de vastgoedsector. Die krijgt strenge en pijnlijke fiscale maatregelen opgelegd, terwijl dat bij bedrijven buiten de vastgoedsector niet gebeurt.' Het resultaat is volgens de open brief schrijvers dat het rendement van deze partijen vrijwel opdroogt, wat  investeren - bijvoorbeeld in nieuwe woningen - erg onaantrekkelijk maakt. Boissevain: 'We kunnen het ons niet permitteren om het nog lastiger te maken in vastgoed te investeren - zeker niet in woningbouw, maar ook niet in bedrijfsgebouwen - omdat daarmee het vestigingsklimaat verder onder druk komt.'

Recente coalitie-akoord

De bezorgde vastgoedinvesteerders lijken op enige welwillendheid bij het nieuwe kabinet te mogen rekenen. In het meest recente coalitieakkoord tussen PVV, VVD, BBB en NSC is een belangrijke wijziging opgenomen met betrekking tot de earnings stripping maatregel. Het aftrekbare percentage van de EBITDA zal worden verhoogd van 20% naar 25%. De coalitie is van mening dat deze verhoging de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven zal verbeteren. 'Dit is een significante stap voorwaarts, hoewel het nog steeds lager is dan de Europese norm van 30%', aldus Federico Angius, CEO van vastgoedinvesteerder Meerdervoort, dat al eerder bij PropertyNL aan de bel trok over de gevolgen van de maatregel. 

Hoog gefinancierd

Angius: 'Met de verhoging van de aftrekbaarheid naar 25% van de EBITDA wordt er bij onze projecten met meer dan een miljoen euro aan rentelasten iets meer ruimte gecreëerd om rentelasten af te trekken. Dat zal bijdragen aan een betere financiële gezondheid van deze projecten. Indien de drempelwaarde van een miljoen euro zou verdwijnen zou dat niet alleen voor deze projecten maar ook - net als bij veel kleinere vastgoedondernemers en ontwikkelaars - voor onze kleinere projecten een negatieve impact hebben op de cashflow én winstgevendheid. Kleine en middelgrote vastgoedbeleggers en -ontwikkelaars zijn vaak afhankelijk van leningen voor hun projecten. Met name ontwikkelaars van woningbouwprojecten zijn vaak hoog gefinancierd.'

Boissevain: 'Het is cruciaal dat het nieuwe kabinet een streep haalt door dit voornemen en de vastgoedsector juist meer ruimte geeft om weer te doen waar zij goed in is: ontwikkelen, bouwen, revitaliseren en innoveren.'

Laatste nieuws

Evenementen