Barometer Rotterdam geeft storm aan

Als het goed gaat met de haven van Rotterdam gaat het goed met de Europese economie, stelde Europese Commissie-voorzitter Usula von der Leyen een jaar geleden bij een bezoek aan de Maasstad. Op basis van de jongste overslagcijfers van de Rotterdamse haven bevinden we ons dan op dit moment in een flinke crisis. 

In de eerste negen maanden van 2023 werd er 6% minder overgeslagen in de Rotterdamse haven. In totaal werd 329,9 miljoen ton overgeslagen tegen 351,0 miljoen ton in dezelfde periode in 2022. De daling betrof vooral de overslag van containers en kolen. De overslag van ijzererts & schroot, agribulk en LNG nam toe.

Minder handel 

De wereldwijde vraag naar goederen ligt als gevolg van inflatie, beperkte economische groei, geopolitieke spanningen en hogere uitgaven aan diensten i.p.v. producten nog steeds lager dan in 2022. De effecten hiervan zijn zichtbaar in de overslag van containers in Rotterdam. Het containersegment zag een afname van 8,1% in gewicht en 7,2% in aantallen containers (TEU, twenty feet equivalent unit) gedurende de eerste negen maanden. De transhipment (wederuitvoer) volumes namen wel toe,  met 8,1% in het derde kwartaal 2023.  

Boudewijn Siemons, CEO a.i. & COO Havenbedrijf Rotterdam: 'De overslag in de eerste 9 maanden ligt zoals verwacht lager dan vorig jaar, maar in lijn met onze prognoses. De economie heeft de weg naar boven nog niet gevonden en dat blijft wegen op de overslagcijfers.'

Porthos

Ondank de lagere invoer stelt Siemons dat Rotterdam blijft investeren in een vitale en klimaat neutrale haven. 'We hebben daarvoor in het derde kwartaal een belangrijke mijlpaal bereikt in het CO2-transport-, en opslagproject Porthos. Na de positieve uitspraak van de Raad van State in augustus is de definitieve investeringsbeslissing in oktober genomen en gaan we zo snel mogelijk starten met de aanleg. Dankzij Porthos wordt straks 2,5 miljoen ton CO2 per jaar afgevangen en opgeslagen.’