Ballast Nedam, Havensteder en Rotterdam ondertekenen overeenkomst Vrijlandt

Gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder hebben in november van 2019 de ontwikkeling van Tuinbuurt Vrijlandt definitief gegund aan Ballast Nedam Development. De partijen hebben nu deze overeenstemming bekrachtigd met een symbolische ondertekening op de locatie waar het project zal verrijzen.

Deze ondertekening is het startschot voor de bestemmingsplanprocedure en realisatieovereenkomst van 100 sociale huurwoningen. Als alles naar verwachting verloopt wordt in augustus van dit jaar begonnen met het bouwrijp maken.

De totale gebiedsontwikkeling omvat 290 woningen in een onderscheidend woonmilieu dat leidt tot meer differentiatie in Lombardijen en Rotterdam Zuid. Het plan bijdragen aan het behoud van gezinnen en middengroepen in dit deel van Rotterdam. Hierdoor levert het plan een belangrijke bijdrage aan de ambities van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Rotterdam wordt met de ontwikkeling van Tuinbuurt Vrijlandt een nieuwe energieneutrale stadswijk rijker. Het plan bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen, en heeft een rijke variatie aan woningtypologieën, zowel geschakelde als vrijstaande woningen. Verdeeld in het plan zullen 100 huurwoningen voor Havensteder worden opgenomen; 50 (senioren)appartementen en 50 grondgebonden woningen bestemd voor de sociale huur. 

Voor het ontwerp heeft Ballast Nedam Development samengewerkt met KOW en Karres en Brands.