Arno Ruis Associate Partner bij Bureau Stedelijke Planning

Bureau Stedelijke Planning en Arno Ruis, werkzaam als zelfstandig professional onder de naam Ruis & Reuring, gaan samenwerken.

Arno Ruis wordt als expert in leisure en vrijetijdseconomie Associate Partner bij Bureau Stedelijke Planning. Zijn expertise en ruim 20 jaar ervaring als adviseur, projectleider en marketeer sluiten goed aan op de gebiedsgerichte en integrale aanpak van het bureau. Ruis gaat voor Bureau Stedelijke Planning aan de slag met strategische visies, beleidsontwikkeling en marketingvraagstukken op het gebied van vrije tijd.

Ruis zal zich toeleggen op strategische visies, beleidsontwikkeling en marketingvraagstukken. Hoe kunnen steden en regio’s het herstel van de gastvrijheidssector stimuleren? Hoe kunnen ze én oog hebben voor de reguliere hotels én aandacht voor particuliere woningverhuur (zoals Airbnb)? Wat is een toeristische strategie die past bij een duurzame ontwikkeling van stad of streek?