Arnhem wil met verhuurvergunning woningcrisis te lijf

De gemeente Arnhem wil als één van de eerste gemeenten in Nederland een algemene verhuurvergunning invoeren.

Zo hoopt de gemeente meer grip te krijgen op de misstanden in de particuliere verhuurmarkt en zorgen voor een betere bescherming van huurders. De gemeente ziet verhuurvergunningen als belangrijk instrument om de wooncrisis in de stad te lijf gaan

Paul Smeulders, wethouder Wonen in Arnhem: “De gemeente Arnhem staat voor zijn huurders. Tijdens de wooncrisis is het al lastig genoeg om überhaupt een plek te vinden, dan ga je als huurder niet snel klagen omdat het dak lekt of er overal schimmel is. Wij vinden dat de woonruimte van verhuurders van een bepaalde kwaliteit moet zijn voordat ze deze mogen verhuren. Wonen is een recht en huurders hebben recht op een fijne en veilige woonruimte.”

De gemeente streeft ernaar om de leefbaarheid te bevorderen, vooral in gebieden waar deze onder druk staat. Het initiatief sluit aan bij de bredere doelstellingen van de Woonvisie en het Nationaal Programma Arnhem-Oost. Het was tot voor kort niet mogelijk voor gemeenten om verhuurdersvergunningen in te voeren. De mogelijkheid is ontstaan nadat de Wet goed verhuurderschap vanaf 1 juli 2023 van kracht is geworden.

Criteria verhuurvergunning

Om de verhuurvergunning te krijgen zal een verhuurder aan een aantal criteria moeten voldoen. De gemeenteraad van Arnhem zal dit najaar beslissen welke voorwaarden dit zijn. Vanuit de wet kunnen er meerdere voorwaarden worden gesteld aan 'goed verhuurderschap'. Er mag bijvoorbeeld geen bestuurlijke boete of dwangsom op naam van de verhuurder staan en de verhuurder moet eerlijke huurdersselectieprocessen volgen. Daarnaast moet de huurprijs in lijn zijn met de uitgangspunten van de Wet betaalbare huur en moet de verhuurder in bezit zijn van een onderhoudsplan.

De verwachting is dat de vergunningplicht gaat leiden tot meer veiligheid en betere leefbaarheid in wijken. Sinds 1 januari 2024 is het meldpunt ‘foute verhuurders’ actief in Arnhem en zijn de eerste handhavingszaken afgerond. Nu wil de gemeente de volgende stap zetten in de huurdersbescherming met de invoering van de verhuurvergunning.

Gefaseerde invoering

De gemeente Arnhem heeft bijna 20.000 particulier verhuurde wooneenheden. Gezien de omvang van de particuliere huurmarkt in Arnhem, zal de vergunningverlening stapsgewijs worden ingevoerd. Dit begint met vergunningen voor verhuur van verblijfsruimtes voor arbeidsmigranten, gevolgd door de algemene verhuurvergunning per wijk.

 

Laatste nieuws

Evenementen