Amsterdamse Klipperbuurt krijgt grote opknapbeurt én nieuwe woningen

Het Amsterdamse college van B en W heeft woensdag ingestemd met de verbeterplannen voor de Klipperbuurt in Amsterdam Noord.

De Klipperbuurt heeft volgens het College dringend onderhoud nodig. De buurt in het zuidwesten van Banne Zuid is de enige buurt in de wijk waar de afgelopen jaren geen stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. Sinds de bouw in de jaren zestig zijn de woningen niet grootschalig vernieuwd en dat heeft geleid tot problemen zoals vocht, tocht en schimmel.

Met de renovatie willen de corporaties de woningen toekomstbestendig en energiezuiniger maken. Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht én worden er woningen toegevoegd. Dat gebeurt onder andere door een verdieping op de bestaande flats te bouwen, garageboxen om te zetten naar woningen en drie nieuwe woongebouwen te bouwen.

Wethouder van Dantzig (Woningbouw): “De Klipperbuurt in Noord is een stuk Amsterdam dat aandacht en liefde kan gebruiken. Daarom gaan we samen met de woningcorporaties Stadgenoot en Rochdale investeren in het verbeteren van de woningen en ervoor zorgen dat het op straat groener, fijner en veiliger wordt. Dat doen we natuurlijk ook samen met de buurt.”

Elf flatgebouwen

De buurt bestaat uit 11 flatgebouwen met 577 sociale woningen uit de jaren zestig, voorzien van gesloten kopgevels en plinten. Tussen de flatgebouwen liggen verouderd groen en gesloten garageblokken, met plekken die als sociaal onveilig worden ervaren. Momenteel zijn alle 577 woningen in de Klipperbuurt sociale huurwoningen.

Er liggen naar inzicht van het College kansen om nieuwe woningen en voorzieningen toe te voegen. ‘Dat zorgt voor meer woningen in de stad en verbetert de mix van woningen in de buurt. Door verwijdering van garageboxen en hier voorzieningen zoals te realiseren ontstaat een betere verbinding met het naastgelegen Koopvaardersplantsoen. De verbouwing van garageboxen naar woningen in de plinten zorgt voor meer veiligheid op straat en de vernieuwing van de openbare ruimte leidt tot meer leven op straat en beter gebruik van het groen.’

Participatie

Om de buurt bij de renovatie te betrekken, is samen met de bewonerscommissies van Rochdale en Stadgenoot en Red Amsterdam Noord een participatieplan gemaakt. Vanaf januari 2024 hebben verschillende participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. In juni zijn de tussenresultaten van de gezamenlijke Buurtvisie bekend. Na de zomer wordt de definitieve Buurtvisie aan de buurt gepresenteerd.

Aanpak urgente problemen

Op 29 februari hebben buurtbewoners aan de woningcorporaties en de gemeente aangegeven dat er in de woningen en in de buitenruimte problemen zijn die niet kunnen wachten op de vernieuwingsplannen. Het gaat om losliggende tegels, weesfietsen, troep op straat en schimmel in de woningen. Gemeente en corporaties hebben daarom ook een aanpak voor de korte termijn gemaakt.

Laatste nieuws

Evenementen