Amsterdam ziet stijging vrije huurwoningen door daling Airbnb-verhuur

Het wegblijven van toeristen en de strenge Airbnbregels in Amsterdam, lijken positief uit te werken op het vrijkomende aantal huurwoningen in de stad. Dat concludeert Bas Wilberts, Head of Residential & Hotel Investment bij Savills.

Hotels in Nederland kampen als gevolg van de coronapandemie met bezettingsgraden tot soms minder dan 5% of zijn zelfs helemaal dicht. Ook het aantal Airbnb-overnachtingen is fors teruggelopen. ‘Helaas zijn de Airbnb-data niet openbaar, maar ik verwacht dat de bezettingsgraad in lijn met de hotelmarkt flink is teruggelopen tot beneden de 20%’, aldus Wilberts in een blog. Hij vraagt zich af wat dit betekent voor Amsterdam, waar het verhuren van woningen via Airbnb voorafgaand aan de coronapandemie zo ongekend populair was, dat het door de gemeente aan banden gelegd werd.

Dat begon met enkele restricties, zoals maximaal 30 dagen per jaar verhuren en aan maximaal vier personen. Begin dit jaar kondigde de gemeente Amsterdam aan een vergunningsstelsel in te gaan voeren voor de verhuur van woningen aan toeristen via Airbnb. Deze maatregelen volgden op een besluit van de Raad van State dat het verhuren van je woning aan toeristen neerkomt op het onttrekken van een woning aan de woningvoorraad. En zonder een vergunning is dat niet toegestaan.

Airbnb-verhuur zorgt volgens Wilberts voor een stijging van de woningvoorraad. 'Ik zie een opvallend gevolg van de terugloop in het aantal Airbnb-boekingen. Namelijk een toename in het aantal te huur staande woningen in de hoofdstad. Waar er in eind januari nog 708 woningen te huur werden aangeboden in Amsterdam, is dat eind april 2020 opgelopen tot 1.009  te huur staande woningen (een toename van ruim 40%). Dit komt doordat expats vertrokken zijn, maar ook doordat huurwoningen die verhuurd werden via Airbnb nu op een andere manier worden verhuurd.’

Dit heeft volgens hem indirect ook een effect op de koopmarkt. Woningen werden tot enkele maanden geleden gekocht om sec te verhuren via Airbnb. Nu dit verdienmodel tijdelijk omver is getrokken, ziet hij een toename van het aantal woningen dat te koop komt en een langere verkooptijd. Het aantal te koop staande woningen in de stad is in de periode van eind januari tot en met eind april opgelopen van 1.236 naar 2.395 (bijna een verdubbeling). ‘De toename aan aanbod van woningen maakt de markt in ieder geval iets meer ontspannen. Toch zal er vooral nog heel veel bijgebouwd moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen voor de middellange en lange termijn. We zien en verwachten daarom ook geen enorme prijsdaling in de Amsterdamse woningmarkt, maar eerder een afvlakking.’