Amsterdam zet voor 2030 dertig Lang Leven Thuisflats neer

Om aan de groei van het aantal ouderen tegemoet te komen wil Amsterdam seniorenflats bouwen die langer zelfstandig wonen mogelijk maakt.

Om te beginnen zijn er plannen voor twintig van zulke Lang Leven Thuisflats, maar al voor 2030 moeten er dertig worden gerealiseerd. Het idee was al bekend, maar wordt nu verder ingevuld. Het motto van deze Thuisflats is: zelfstandig maar wel samen. De inspiratiebron ligt in Rotterdam, waar begin 2021 de eerste Thuisplusflats zijn gestart.

Amsterdam loopt daarmee vooruit op de groei van het aantal ouderen in de stad. Tot 2040 komen er 58.000 mensen met een leeftijd van boven de 65 bij in Amsterdam, zodat straks ruim een kwart van de huishoudens 65+ is. Ook verdubbelt het aandeel 85+ers. Tegelijkertijd woont ongeveer 60% van de 65+ers in een woning die niet volledig toegankelijk is. Om langer zelfstandig (thuis) wonen mogelijk te maken is het belangrijk om (nieuwe) woonzorgconcepten te ontwikkelen, met voldoende ruimte voor ontmoeting in de buurt, en waar ouderenwoningen zo veel mogelijk geclusterd zijn om zorg en ondersteuning efficiënt te kunnen leveren.

Zelfstandig

Lang Leven Thuisflats zijn seniorenflats in de bestaande (sociale huur) voorraad die geschikt gemaakt worden om langer zelfstandig te wonen: door bouwkundige aanpassingen, maar ook door zorgfuncties en gezamenlijke activiteiten aan te bieden. In de Lang Leven Thuisflats is bovendien een vast team van zorg- en welzijnsmedewerkers aanwezig.

De gemeente zet met de uitvoeringsagenda ouderenhuisvesting daarom in op het realiseren van duizenden geclusterde woningen, in zowel de bestaande voorraad als de nieuwbouw. Om het groeiende aantal ouderen te huisvesten zijn tot 2040 23.000 geclusterde woningen nodig. Een deel van deze woningen komt in de Lang Leven Thuisflats.

Corporaties

De gemeente gaat in gesprek met corporaties over geclusterd en aanpasbaar bouwen, over doorstroming en over de toewijzing aan ouderen. Die toewijzing kan gaan om welke woningen met voorrang aan ouderen aangeboden worden, of juist om gemengd toewijzen, zoals bij ‘intergenerationeel wonen’ (ouderen en studenten).