Aandeelhouders verlenen bestuur Vastned geen decharge

De algemene aandeelhouders vergadering van Vastned heeft het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de directie over het boekjaar 2019 niet aangenomen.

Aandeelhouders hebben het voorstel tot het wijzigen van het beloningsbeleid voor de directie en het vaststellen van het beloningsbeleid voor de raad van commissarissen niet aangenomen. De aanpassingen waren voorgesteld om het beleid in lijn te brengen met recentelijk ingevoerde wettelijke voorschriften ter uitvoering van de herziene Europese
aandeelhoudersrichtlijn (richtlijn (EU) 2017/828). Daarmee blijft het huidige beloningsbeleid van kracht.

De adviserende stemming over het Remuneratierapport 2019 was tevens negatief. Aandeelhouders hebben boevndien het voorstel tot het machtigen van de directie tot het inkopen van eigen aandelen ook niet aangenomen. 

Grootste aandeelhouders van Vastned zijn Van Herk Investments (bijna 25%), Blackstone (ruim 4,5%), Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI) (3%) en Welgelegen Beheer 3%

 

Wel vastgesteld zijn de cijfers over 2019 en aangenomen is het voorstel tot uitkering van dividend over het boekjaar 2019 ten bedrage van € 1,43 per aandeel. Aangezien op 20 augustus 2019 een interim-dividend is uitgekeerd van € 0,58 per aandeel, bedraagt het slotdividend 2019 € 0,85 per aandeel.