Aedifica maakt ambities waar in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2021 heeft Aedifica opnieuw aangetoond dat ze haar ambities als toonaangevende Europese zorgvastgoedinvesteerder waarmaakt. De internationale expansie zette zich voort met talrijke opleveringen en acquisities in alle zeven Europese landen waar de Groep actief is.

Dat staat in de tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het derde kwartaal van 2021. Het vertrouwen van de markt in Aedifica’s groeistrategie uitte zich in een succesvolle uitgifte van een eerste duurzame obligatie waarmee €500 mln werd opgehaald. Hiermee heeft de Groep zich verzekerd van voldoende middelen om haar groeiritme en duurzaamheidsinspanningen voort te zetten.

Europese expansie
Aedifica’s internationale ambities kwamen het afgelopen kwartaal opnieuw tot uiting door de aankondiging van nieuwe ontwikkelingen en investeringen in elf zorglocaties verspreid over Europa voor een bedrag van meer dan €151 mln. Daarnaast werden dertien projecten uit de ontwikkelingspipeline afgerond ten bedrage van €68,5 mln en werden de voorwaarden vervuld voor de acquisitie van 17 eerder aangekondigde zorggebouwen in Duitsland en Zweden voor €85 mln.

Alle investeringen die de voorbije maanden werden uitgevoerd, hebben Aedifica’s vastgoedportefeuille doen groeien tot 572 locaties met een capaciteit voor 32.500 bewoners en  10.000 kinderen. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen is met €810 mln gestegen (+21%) tot €4.6 mrd (tegenover €3.8 mrd aan het begin van het boekjaar. Daarnaast heeft de Groep op 30 september 2021 een totaal investeringsprogramma in voorverhuurde ontwikkelingsprojecten en acquisities in uitvoering van €838 mln. Rekening houdend met dat investeringsprogramma zal Aedifica’s totale portefeuille naar verwachting tegen eind 2024 de hoogte van €5,4 mrd bereiken.

Dat Aedifica’s groeistrategie het vertrouwen van de markt blijft genieten, blijkt uit haar eerste kredietrating die werd toegekend door S&P Global. De Groep kreeg een BBB investment-grade rating met stabiele vooruitzichten, wat de sterkte van Aedifica’s balans en bedrijfsmodel bevestigt

Toekomstige groei
Het voorbije kwartaal heeft Aedifica opnieuw bewezen dat het ook in een volatiel macro-economisch klimaat haar groeiambities waar kan maken. Tijdens de laatste maanden van dit jaar wil de Groep verdergaan op het ingeslagen pad. Aedifica heeft in 2021 al een aantal grote stappen vooruit gezet qua internationale groei dankzij haar eerste investeringen in Ierland en de acquisitie van twee aanzienlijke portefeuilles van negentien Duitse woonzorgcentra en zestien Zweedse residentiële zorgcentra. Daarnaast worden diverse nieuwe investeringsopportuniteiten geanalyseerd. Ook zonder rekening te houden met nieuwe investeringen, wordt de toekomstige groei van de Groep verzekerd door een omvangrijk investeringsprogramma. Door die combinatie van nieuwe investeringen en bestaande afspraken rond de ontwikkeling, acquisitie, renovatie, uitbreiding en herontwikkeling van talrijke locaties, kan Aedifica een portefeuille opbouwen van kwalitatieve gebouwen die aantrekkelijke nettorendementen bieden en haar positie als Europese marktreferentie in beursgenoteerd zorgvastgoed verder verstevigen.

Aedifica heeft sinds 1 januari 2021 in al haar zeven landen, waaronder Nederland, investeringen uitgevoerd en projecten aangekondigd voor een totaalbedrag van ongeveer €900 mln.