Hoe de muziek verdween uit de Kuip

Rondom de Kuip, het stadion van Feyenoord, moeten veel nieuwe woningen verrijzen. Bands en artiesten die willen concerteren in het stadion zijn daarom straks taboe, maar er mag nog wel gejuicht worden als een doelpunt wordt gescoord.

Trots presenteerde de gemeente Rotterdam de plannen voor Feyenoord City 2.0 eerder deze week aan de gemeenteraad. Na jaren van besluiteloosheid wil de gemeente nu tempo maken met onder meer fors meer nieuwe woningen, een getijdenpark en een nieuwe oeververbinding. Maar zoals altijd is the devil in the details, de ultieme consequentie van de nieuwe plannen is dat er vanaf 2026 geen concerten meer plaats mogen vinden in Stadion Feijenoord.
Bob Dylan, The Rolling Stones, U2, Madonna, Michael Jackson; met name in de jaren 80 en 90 deden vrijwel alle grote muzieksterren tijdens een wereldtournee De Kuip wel een keer aaan voor een concert. Na de opening van Ajax-stadion de Arena in Amsterdam in 1996, was het goeddeels al gedaan met de grote concerten in de Kuip, al deden in 2019 nog Rammstein en een toen nog onbevlekte Marco Borsato het stadion aan.

Geen popconcerten meer

Op grond van een overeenkomst tussen de gemeente en Stadion Feijenoord zullen er vanaf 2026 geen popconcerten meer plaatvinden. Het toevoegen van woningen in de nabijheid van het stadion valt volgens de plannenmakers niet te combineren met muziekevenementen in de Kuip. Stadion Feijenoord wordt voor het wegvallen van toekomstige concerten met een ongekend bedrag gecompenseerd.
Het besluit roept wat vragen op, ook in de Rotterdamse gemeenteraad. Aan de overkant van het spoor, in de wijk Hillesluis, in Sportdorp en de relatief jonge wijk De Veranda wordt al lang gewoond en toch was dat nooit een beletsel voor concerten. Bovendien werd bij de businesscase voor een nieuw stadion aan de Maas waar de voetbalclub Feyenoord in 2022 een streep door zette wél uitgegaan van toekomstige nieuwe concerten.
Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zijn het gecancelde stadionplan en De Kuip als potentiële concertlocatie niet met elkaar te vergelijken. 'Bij Feyenoord City 1.0 was er sprake van een dak dat dicht kon en voldoende geluidsisolerende werking had. Hiermee was de geluidsbelasting op de nabijgelegen woningen minder dan bij de Kuip.'

Zware geluidsisolatie

Bij de voorziene geluidsoverlast door concerten gaat het volgens hem niet om de huidige woningen, bijvoorbeeld op de Veranda. 'Die hebben vanwege de afstand minder herrie. De beoogde nieuwe woningen in Stadionpark, bijvoorbeeld op de Sportcampus, liggen dichterbij de Kuip dan de huidige woningen. Om te komen tot een acceptabel geluidsniveau in de woningen is dan zware geluidisolatie nodig, met zowel extra kosten als een negatieve impact op de woonkwaliteit van de woningen.'
Door het schrappen van concerten in het palet evenementen dat Stadion Feijenoord kan organiseren loopt De Kuip een onbekend bedrag aan toekomstige inkomstens mis. Toch weet de gemeente daar een compensatiebedag aan te koppelen van "miljoenen euro's", maar waarvan de precieze omvang niet bekend is gemaakt.
In eerste instantie geeft de woordvoerder aan dat de potentiële opbrengsten "netto contant" zijn gemaakt door het gemiddeld aantal concerten per jaar en de opbrengst en kosten per concert terug rekenen naar nu. Later voegt hij hier ter nuancering aan toe dat aan de compensatie 'een beoordeling ten grondslag ligt die door een onafhankelijke deskundige is verricht. Die heeft meerdere factoren beoordeeld.'

Vragen over compensatiedeal

Inmiddels zijn er in de Rotterdamse gemeenteraad al de nodige vragen over de compensatiedeal. Een ook de voetbalclub heeft zijn vinger al opgestoken. Als er een fiks bedrag binnenkomt bij het Stadion (een zelfstandige entiteit) te compenstatie, verlangt Feyenoord als huurder en vaste bespeler dat het achterstallige onderhoud aan het stadion doortastend wordt opgepakt.
De stadionclub lijkt door het verkopen van de "geluidsrechten" door de Kuip alsnog rekening de gepresenteerd te krijgen voor het afzeggen van het nieuwe stadion waarin het juist zou profiteren van een hogere bespelersfee bij een succesvolle businesscase. Wel gold er ten tijde van de plannen overgangsrecht. De club zou bij het niet doorgaan van de plannen altijd terug kunnen keren naar de Kuip. Dat leverde Feyenoord volgens de woordvoerder van de gemeente geen beperkingen op. 'We hebben met Stadion Feijenoord een afspraak gemaakt. Zij richten zich als stadion op voetbal. Dat past volgens ons bij de ambities van Feyenoord. Zij organiseren geen concerten.'

Juichen zonder bastonen

Rest nog de vraag of het mengen van voetbalwedstrijden en wonen dan wel acceptabel is. Op basis van de huidige goede prestaties voetbalt Feyenoord ook vaak doordeweeks Europese avondwedstrijden en wordt er regelmatig gescoord door de thuisclub met massale vreugdeuitbarstingen tot gevolg. Dat is volgens de woordvoerder echter geen probleem. 'Nee, dit komt omdat bij concerten vooral de bastonen het probleem zijn. Bij voetbalwedstrijden is dit veel minder Er is alleen een enkele piek en ook dan ligt het lager dan bij concerten. De aanvaardbaarheid wordt bepaald door het binnenniveau, zoals ook staat in het huidige Geluidsbeleid Voetbalstadions Rotterdam.'