Van Wijnen Groep: bouwopgave zorgt komende jaren voor groei omzet en resultaten

Van Wijnen Groep heeft in 2019 goede resultaten geboekt, met een stabiele omzet en een forse stijging van de winst voor belasting (EBITDA). Voor 2020 is de bouwer voorzichtig optimistisch ondanks COVID-19.

In 2019 heeft Van Wijnen ondermeer het innovatieve project De Loskade opgeleverd, een volledig op circulaire principes gebaseerde short-stay woonwijk van prototypes van zowel grondgebonden als gestapelde woningen. Van Wijnen zal de komende jaren substantieel investeren in uitbreiding van haar industriële activiteiten om de betaalbaarheid van woningen op de langere termijn mogelijk te maken.

Directievoorzitter Wino de Jong: "COVID-19 heeft het dagelijks leven in Nederland op zijn kop gezet. Ook de bouwwereld ontkomt uiteraard niet aan de gevolgen. De overheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vanzelfsprekend werkt Van Wijnen actief mee aan deze maatregelen. Onze kantoren zijn gesloten, maar onze medewerkers werken thuis zo veel mogelijk door. Daarnaast hebben we op onze bouwplekken diverse voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van onze collega’s en ketenpartners te waarborgen. Een ongekende opgave die een groot beroep doet op de verantwoordelijkheid van ons allen."

"De economische gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus laten zich op dit moment uiteraard niet voorspellen", vervolgt hij. "Tot op heden wordt er, mede dank zij de inzet van gemotiveerde medewerkers en samenwerkingspartners, onder uitdagende omstandigheden doorgewerkt. De verwachting is dat de breed gedragen bouwopgave – 1 miljoen woningen de komende 10 jaar – in combinatie met de - uit de klimaatmaatregelen volgende - verduurzamingsslag, ook de komende jaren tot verdere groei van zowel omzet als resultaten zal leiden."

Ook Dura Vermeer presenteerde donderdag de jaarcijfers over 2019. Deze bouwer zag een sterke stijging van de omzet en het resultaat. Dura Vermeer zette de stijgende lijn van voorgaande jaren voort. Het bouwconcern zag in 2019 de bedrijfsopbrengsten met ruim 12% en het nettoresultaat met 38% verbeteren. "We zijn trots op de behaalde resultaten in het voorbije jaar. Onze ambities zijn én blijven echter hoog. Wij willen met onze innovatieve toepassingen blijvend vooroplopen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, digitalisering en moderne arbeidsrelaties", aldus Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur bij de presentatie van de jaarcijfers 2019.