Masterclass “Meer of minder kosten realiseren door de nieuwe Omgevingswet?”

Masterclass “Meer of minder kosten realiseren door de nieuwe Omgevingswet?” 

Het antwoord op de titel luidt natuurlijk: “minder kosten”. Op het gebied van vergunningverlening gaat er voor u als projectontwikkelaar veel veranderen. Vanaf 1 januari 2024 zullen (bouw) projecten gaan vallen onder de nieuwe Omgevingswet. Deze complexe wetgeving kan in de voorbereiding en het voortraject van vergunningsaanvragen leiden tot forse kostenstijging en onnodig lange procedures. 
In deze masterclass leert u hoe dit te voorkomen en hoe u sneller tot het gewenste resultaat komt: in het proces van initiatief naar plan, vergunning en bouw moeten aannemers en projectontwikkelaars met verschrikkelijk veel zaken rekening houden. Vaak ook met tegenstrijdige wensen en eisen in regels. 
In een kort tijdsbestek, wordt u bijgepraat door deskundigen uit de universitaire - en de ambtelijke wereld. Zij vertellen u hoe u kosten en tijd kunt besparen waarbij u tevens overzicht krijgt en houdt van al die, soms tegenstrijdige, wensen. Hierin investeren loont! 
De centrale vraag is steeds: waar ligt de focus, en waar moet ik nog meer rekening mee houden? 
Daarbij kijken we naar de inhoud, naar andere belanghebbenden en naar de tijd. 

 1e gedeelte: Plenair 09.30-10.30 uur  

- Inleiding door Dick Bosgieter: uitleg over opzet nieuwe omgevingswet. Waaruit bestaat deze? 
- Het participatiemodel door Marcel van Miert (Prijzen BIZA)
- Voorbeelden Rotterdamse aanpak (enkele casussen) door Anne Mollema 

Hoe ga je de samenwerking met de gemeente richting vergunning gestalte geven? 

Koffiebreak: 10.30 – 11.00 uur 

2e gedeelte: groepsopdracht: 11.00-11.45 uur

- De zaal wordt ingedeeld in groepen. Elke groep krijgt op papier dezelfde casus voorgelegd. Het is de bedoeling dat u onafhankelijk van elkaar op uw eigen manier o.b.v. de in het eerste gedeelte verstrekte informatie een stappenplan ontwikkelen dat zo efficiënt mogelijk tot het gewenste resultaat leidt. 

3e gedeelte: wrap up en samenvatting van de middag: 11.45- 12.30

- Presentatie van de uitkomsten van de verschillende werkgroepen. Deze worden voorzien van commentaar door de aanwezige deskundigen, o.a. Eric Meijer en/of deelnemers  uit de zaal.

Lunch 12.30 uur 

Algemene informatie:
Locatie: Amsterdam
Wanneer: donderdag 22 juni 2023
Tijd: 9.30 uur - 13.00 uur
Prijs: € 695,- ex btw

Registreren:
Deze masterclass zal worden gegeven in een groep van maximaal 50 personen.

 

  • Startdatum: 11-05-2023
Inschrijven