René Ploeger aan de slag als projectmanager bij Habion

Per 1 juni 2020 werkt René Ploeger als projectmanager bij Habion, een woningcorporatie gespecialiseerd in ouderenhuisvesting.

Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen. Binnen Habion gaat Ploeger aan de slag bij de afdeling Portefeuillemanagement, waar hij zich zal richten op de regie van projecten vanaf de programmafase tot en met de ingebruikname.

Hiervoor werkte René Ploeger als projectmanager bij Parteon in Wormerveer en diverse woningcorporaties. Bij Parteon is hij betrokken geweest bij herstructurering van vóór- en naoorlogse wijken in het kader van funderingsherstel. Daarvoor werkte hij bij Woonzorg Nederland in Amstelveen.