Zelfbewoningsplicht steeds meer toegepast

Steeds meer gemeenten voeren een zelfbewoningsplicht in voor nieuwbouwwoningen. Beleggers kunnen deze woningen niet meer mopen om te verhuren. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad. Bijna 20 gemeenten hebben de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen het afgelopenn jaar ingevoerd. In Amsterdam en Utrecht geldt de plicht inmiddels, maar ook in plaatsen als Bergeijk en Nieuwkoop. 

De zelfbewoningsplicht is niet nieuw, het behoorde al tot het instrumentarium van gemeenten op woongebied. Gemeenten passen de maatregel nu echter meer toe omdat zij kopers die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zoals de starters en middeninkomens, willen beschermen. 

Gemeenten kunnen de maatregel nu echter alleen toepassen bij nieuwbouw. Minister Ollongren is echter bezig een wetsvoorstel voor te bereiden waarbij de zelfbewoningplicht ook toegepast kan worden op bestaande woningen. 

Laatste nieuws

Evenementen