Vervolgfase gebiedsontwikkeling Sterrenkwartier in Spijkenisse van start

Woningcorporatie Maasdelta Groep en ontwikkelende bouwer ABB Bouwgroep hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de vervolgfase van de gebiedsontwikkeling Sterrenkwartier Hoog in Spijkenisse.

De totale gebiedsontwikkeling van het Sterrenkwartier bestaat uit ruim 400 woningen. Momenteel ontwikkelt ABB de eerste twee fasen van in totaal 159 woningen. Ook start zij de bouw van fase 1 al deze maand. De woningontwerpen zijn van de hand van Steenhuis Bukman Architecten uit Delft.

Fase 2
De tweede fase van het Sterrenkwartier is gelegen ten westen van het winkelcentrum Sterrenhof en aan de Planetenlaan en Neptunusstraat. Drie flats van woningcorporatie Maasdelta Groep worden gesloopt en vervangen door circa 80 huur- en koopwoningen. De planning is om medio 2021, na een periode van uitverhuizen van de huidige huurders, te starten met de sloopwerkzaamheden en in 2022 te starten met de bouwwerkzaamheden. De Gemeente Nissewaard, Maasdelta Groep en ABB werken de plannen de komende periode verder uit tot een stedenbouwkundig ontwerp. Deze tweede fase zal bestaan uit 22 huurappartementen, 23 eengezinshuurwoningen en 34 eengezinskoopwoningen, inclusief 8 koopwoningen voor starters.

Sterrenkwartier
Het Sterrenkwartier is een typisch naoorlogse wijk die wordt omgetoverd tot een nieuwe, eigentijdse woonomgeving. De anonieme 60-er jarenblokken met voornamelijk sociale huurwoningen moeten plaatsmaken voor een gevarieerd woningaanbod met eengezinswoningen, beneden-bovenwoningen en appartementengebouwen. Een omgeving die stijl en allure uitstraalt, maar die de bestaande structuren behoud en versterkt. De bestaande en nieuwe bebouwing lopen straks vloeiend in elkaar over en groen wordt gecombineerd met een aangenaam woon- en leefklimaat, aldus de gemeente Nissewaard.