URW haalt geld op tegen 2,0%

Unibail-Rodamco-Westfield heeft € 750 mln aan obligaties geplaatst. Het is een senior bond met een looptijd van 12 jaar tegen een rente van 2,0%.

Ter vergelijking: in april 2016 haalde URW nog € 1 mrd aan obligatieleningen uit de markt met een looptijd van 11 jaar tegen een rente van 1,12%. Sindsdien is de marktrente flink gedaald. Beleggers hebben dus nu een hogere risico-opslag gevraagd voor hun obligaties. 

Eind 2019 betaalde URW een gemiddelde rente van 1,6% over de leningen die een gemiddelde looptijd hadden van 8,2 jaar. Die gemiddelde looptijd was destijds voor URW al een lengte-record.

De vraag naar de obligaties die nu geplaatst zijn, was echter wel hoog: er was voor € 1,6 mrd ingetekend door beleggers. 

De opbrengst van deze plaatsing zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden. Daaronder ook het herfinancieren van schuldpapier dat in 2020 afloopt en looptijdverlenging van de algehele schuld.  

URW heeft momenteel een kaspositie en ongebruikte kredietlijnen van € 12,7 mrd bovenop de nu in de markt geplaatste obligatielening.