Top Financiers 2024: leningproductie met 35% gekrompen

De productie van leningen commercieel vastgoed is vorig jaar teruggelopen van € 19,4 mrd tot € 12,6 mrd – een krimp van bijna 35%. Dit blijkt uit onderzoek van PropertyNL.

De productie liep terug bij de marktleiders Rabobank en ING met bijna 30% en bij ABN Amro zelfs nog wat meer. De krimp werd nog enigszins getemperd door nieuwkomer BayernLB en hogere producties van NIBC, de Oldenburgische en Berlin Hyp.

1 Rabobank Real Estate Finance
Ceo: Denise Notenboom
Vorig jaar begon ceo van Rabobank REF, Roel van de Bilt, voor zichzelf. Een mooie timing, want over de gehele linie werd de leningproductie van de grootbanken beperkt, terwijl de financieringboutiques als paddenstoelen uit de grond schieten. Vorig jaar mei heeft Denise Notenboom de positie van Roel van de Bilt overgenomen. Ze was de laatste twee jaar directeur Bedrijven binnen de regio Midden-Nederland. Ze is niet op een gemakkelijk moment aangetreden, maar is wel marktleider gebleven, zowel qua leningvolume (€ 21 mrd) als bruto-leningproductie (€ 4,3 mrd). Dat is wel 28% minder productie dan in het daaraan voorafgaande jaar.

2 ING Real Estate Finance Business Banking
Directeur Nederland: Hein Wegdam
Met Hein Wegdam heeft ING REF BB een ESG-specialist pur sang aan de leiding. Wegdam beleefde vorig jaar een tropenjaar: hij kreeg naast zijn functie bij Finance ook andere klussen voor de bank. ING heeft pittige gesprekken gevoerd met klanten die niet meebewogen met verduurzaming, maar hiermee herwon de vastgoedclub wel het vertrouwen van de raad van bestuur. Wel liep het leningvolume met € 200 mln terug tot € 19,7 mln. Ook de leningproductie nam af, van € 5,6 mrd tot € 4 mrd, in ongeveer dezelfde mate als die van de nummer 1, Rabobank REF.

3. ABN Amro Commercial Banking Real Estate
Managing director: Bas Rutten
Het leningvolume van ABN Amro Commercial Banking Real Estate heeft zich in het onderzoeksjaar goed gehouden met € 12 mrd, maar van de rond 2021 ingezette inhaalslag op Rabo en ING is niet veel meer over. Met een productie die met ruim 30% is teruggelopen tot € 1,7 mrd is de aansluiting met de top verder weg. ABN meldde vorig jaar dat de cijfers niet zo goed vergelijkbaar waren door herclassificatie van vastgoed. Zonder herclassificatie zou er een gematigde groei zijn.
Bas Rutten is bekend om zijn offensieve aanpak. Hij opereert graag in teams met onder meer Maarten de Ruijter en Remko Schelfhout, specialisten in hotels en leisure.

4. Handelsbanken Nederland
Ceo: Roland van Pooij
Handelsbanken is lange tijd onder de radar gebleven, omdat de bank zich richtte op de particuliere markt. Inmiddels heeft de bank echter voor € 8,7 mrd aan financieringen in vastgoedbeleggingen uitstaan, niet zijnde woningen voor particulieren. De leningproductie voor professionals viel vorig jaar nagenoeg stil (€ 105 mln), maar voor Roland van Pooij, ceo van Handelsbanken Nederland, is dat geen reden om te treuren: ‘In vergelijking met een jaar eerder zijn de inkomsten toegenomen in 2023. Wel zagen we een afvlakking van de groei op het gebied van woninghypotheken en vastgoedfinancieringen. Door rentebaten uit sparen en de inkomsten uit vermogensbeheer was 2023 voor Handelsbanken Nederland het beste jaar ooit’, aldus Van Pooij.

5. Berlin Hyp
Landendirecteur: Rogier Bos
Onder leiding van ceo Sascha Klaus is het team van Rogier Bos de afgelopen vijf jaar steeds in staat geweest de leningportefeuille vastgoed en de productie redelijk stabiel te houden. Berlin Hyp was een van de weinige grotere partijen in 2023 met een gestegen leningproductie. De bank stijgt qua leningproductie naar de vierde plek in Nederland.

6. RNHB
Ceo: Stuart Lammin
RNHB was afgelopen jaren steeds een van de snelste groeiers in vastgoedfinanciering, maar vorig jaar sloeg ook hier de krimp toe. De leningportefeuille bleef redelijk op peil met € 3,9 mrd, maar de productie daalde naar € 0,6 mrd, tegen € 1,5 mrd in 2022.
Na publicatie van dit artikel bleek dat RNHB geen bank is, maar gerangschikt moet worden onder de vastgoedfinanciers. 

7. Deutsche Hypo Nord/LB Real Estate Finance
Manager Nederland: Wouter de Bever
Deutsche Hypo heeft vorig jaar niet de enorme leningproductie van een jaar eerder kunnen herhalen. In 2022 lag de productie op € 829 mln, tegen slechts € 187 mln in het afgelopen jaar. De portefeuille bleef wel stabiel op € 3 mrd.

8. NIBC
Directeur: Jan Willem van Roggen
Jan Willem van Roggen heeft vorig jaar de stijging van de leningproductie kunnen continueren, waarmee NIBC qua leningproductie in de top-5 komt, met dank aan grootaandeelhouder Blackstone. De leningproductie steeg van € 650 mln tot € 700 mln in 2023.

9. BayernLB
Contactpersoon Nederland: Christoph Schmitz-Wenzel
Vorig jaar kon Amsterdam de vierde Landesbank met eigen kantoor verwelkomen, Bayern Landesbank, die als start bijna € 1,5 mrd meekreeg van Real IS. De productie was bij de aftrap al hoger dan de Deutsche Hypo en de Oldenburgische: € 200 mln.

10. Oldenburgische Landesbank
Contactpersoon Nederland: Jan-Willem Wattel
Van de Duitse banken is de Oldenburgische in Nederland de kleinste op het gebied van vastgoedfinancieringen. 2023 was echter opnieuw een goed jaar voor Jan-Willem Wattel met een productie van € 125 mln, waarmee het uitstaande volume in Nederland groeide naar € 365 mln.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 4, 19 april 2024