TBI: projecten zo goed en veilig mogelijk continueren

TBI, haar markten en toeleveranciers ondervinden de gevolgen van de Covid-19 crisis, maar het bedrijf is 2020 gestart vanuit een sterke basis én met een goede orderportefeuille. 'Het is van het grootste belang dat deze projecten zo goed mogelijk en vooral ook veilig worden gecontinueerd', aldus ceo Bart van Breukelen in het gepubliceerde jaarverslag.

'Het is daarnaast cruciaal dat de sector kan doorgaan met bouwen en installeren. Hierdoor vermijden wij structurele schade, zoals die in de kredietcrisis door de bouwsector is opgelopen en waarvan we in feite maar net zijn hersteld. Beperk de vraaguitval. Want de maatschappelijke opgave is groter dan ooit, met onder meer de energietransitie, het tekort aan betaalbare woningen en de uitdagingen op het gebied van de infrastructuur.’

Gelukkig kijkt TBI volgens Van Breukelen terug op een goed 2019, met opnieuw hogere bedrijfsopbrengsten en een beter operationeel resultaat dan het jaar ervoor. ‘Zowel de ondernemingen in de woning- en utiliteitsbouw als de projectontwikkeling hebben een goed jaar gehad. Het resultaat van Croonwolter&dros verbeterde aanzienlijk. TBI Infra toonde iets mindere resultaten dan het voorgaande jaar. De orderportefeuille van TBI is op een goed niveau gebleven en de cash flow en liquiditeit zijn gezond. De vooruitzichten voor het lopende jaar zijn nog steeds redelijk gunstig, ondanks de verwachte gevolgen van de Covid-19 crisis en de trage politieke besluitvorming over lopende dossiers met betrekking tot stikstof en PFAS.’

Resultaten 2019
De totale bedrijfsopbrengsten van TBI stegen met 4% naar € 1.850 mln (2018: € 1.773 mln). Het operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam toe met 14% naar € 62,2 mln. Het nettoresultaat steeg met 57% naar € 28,5 mln (2018: € 18,2 mln). De orderportefeuille groeide 8% naar € 2,8 mrd. Bij het aannemen van nieuwe werken wordt gestuurd op projecten waarbij risicoprofiel, rendement en vermogensbeslag in balans zijn. De projectbeheersing is verder aangescherpt. Ook is de kostenstructuur verbeterd en is TBI in staat meer project gerelateerde kosten door te berekenen. Bedrijfsprocessen zijn in 2019 verder gestroomlijnd en er is een aantal organisatie-aanpassingen doorgevoerd.