Savills verwacht versnelling e-commerce

Niek Poppelaars, Co-Head Logistics & Industrial bij vastgoedadviseur Savills in Nederland verwacht dat de toename van e-commerce in Nederland blijvend is en dat dit de vraag naar logistieke ruimte zal doen toenemen.

Volgens Poppelaars zijn de gewoontes van consumenten enorm veranderd naarmate e-commerce zich het afgelopen decennium verder ontwikkelde. Dit heeft een grote impact gehad op de Europese vastgoedmarkt.

Het Verenigd Koninkrijk loopt voorop, ongeveer 20% van de goederen worden daar online gekocht. Nederland loopt nog iets achter, in 2019 vonden ongeveer 12% van de aankopen online plaats.

In een eerder onderzoeksrapport dacht Savills dat Nederland de trend van het VK zou volgen, maar Covid-19 zet alles in een ander perspectief. Het is zeer waarschijnlijk dat het zal zorgen voor een versnelde trend en een katalysator zal blijken te zijn voor de groei van e-commerce. 

Vorig jaar voorspelde Savills dat er in Europa de komende drie jaar 15 miljoen m² extra nodig zou zijn, enkel voor de toename van online aankopen. Waar Nederland onder andere omstandigheden wellicht nog een aantal jaar nodig zou hebben gehad om op gelijk niveau te komen met volwassenere markten zoals het Verenigd Koninkrijk, leidt de enorme boost in e-commerce activiteit van nu waarschijnlijk tot een toenemende vraag naar logistieke ruimte op termijn. Daarnaast denkt Poppelaars dat logistieke gebruikers door Covid-19 ook anders gaan kijken naar hun voorraden, wat wellicht zal leiden tot additionale vraag naar ruimte.

De vraag is of dit voor heel Europa gaat gelden. Nederland is gewend aan online shoppen, ruim 80% van de bevolking heeft weleens iets online gekocht. In Spanje en Italie werd in 2019 slechts 5 tot 7% van de goederen online gekocht. In Zuid Europa verwacht Savills dan ook andere lange termijn effecten dan in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn landen die waarschijnlijk weer terug zullen gaan naar hun lokale bakker, slager en markt, wanneer dit weer mag.

De uitdaging voor de e-commerce sector en de logistieke vastgoedmarkt is hoe om te gaan met de aanhoudende verhoogde vraag op de lange termijn. Zeker gezien de beperkte hoeveelheid beschikbare logistieke ruimte, record lage leegstandscijfers in combinatie met vertragende effect van Covid-19 (icm de stikstofproblematiek) op de ontwikkeling en financiering van nieuw speculatief aanbod. Het succes van e-commerce is daarmee grotendeels afhankelijk van efficiënte supply chains.

Er zijn ook gebruikers die getroffen worden door de crisis, denk daarbij aan telers en andere export afhankelijke partijen. Wellicht zou het een uitkomst bieden om, al dan niet tijdelijk, vraag en aanbod op die manier bij elkaar te brengen.