Rechter: Enkel glas is gebrek aan gehuurde

De verhuurder van een woning in Amsterdam moet het enkel glas in de woning binnen 4 maanden vervangen door dubbel glas. De kantonrechter oordeelde dat enkel glas in dit geval geldt als een gebrek aan het gehuurde. 

Het Amsterdamse Huurdersplatform !Woon schrijft over de kwestie waarbij het samen met het Emil Blaauw Proceskostenfonds de huurder van een woning in hartje Amsteram ondersteunde. Het betreft een zelfstandige woonruimte van circa 75 m2 op de tweede, derde en vierde verdieping. De aanvangshuurprijs bedroeg € 1.500,00 per maand, welke ondertussen is opgelopen naar € 1655,90. Het pand waarin de woning zich bevindt is een rijksmonument uit 1665.

Bijna een jaar geleden schrijft de huurster huisbaas Famongo aan omdat de woningen van haar en een mede-huurster niet goed zijn geïsoleerd. Beide woningen zijn niet adequaat geïsoleerd: de ramen zijn van enkel glas en hoewel er in de woning van mede-eiseres aan de voorzijde voorzetramen zijn geplaatst, ontbreken die aan de achterzijde. Ook ontbreekt op de bovenverdieping, in de woning van de hoofdeiser, isolatie onder het dak en ook de muren van de slaapkamers zijn onvoldoende bestand tegen de koude. De huurders worden hierdoor naar eigen zeggen in hun woongenot geschaad.  Ze erkenen dat de woningen  weliswaar onderdeel van een monument en niet gebouwd met isolerende ramen en dakisolatie, maar dat neemt volgens hen niet weg dat een huurder in de jaren 20 van deze eeuw mag verwachten dat een dergelijke isolatie aanwezig is, dan wel wordt aangebracht, zeker als sprake is van opvallende tocht en koude.'

De eigenaar laat weliswaar een offerte maken voor het isoleren van de woning, kosten ruim € 35.000 voor het vervangen van de kozijnen, ramen en deuren en het voorzien van vacuümglas, maar gaat hiertoe niet over.  Volgens Famongo is er geen sprake van een gebrek aan het gehuurde, wist de vrouw bij voorbaat dat ze een woning ging huren in een doorgaans slechter geïsoleerd momument en is er van een genotsbeperking geen sprake. De eigenaar ziet de gewenste isolatiemaatregelen als woningverbetering die niet kan worden afgedwongen. Famongo staat niet  onwelwillend  tegen de verzoeken van de huurster maar wil daarvoor wel een passende huurverhoging als wisselgeld.'

De kantonrechter is het met deze zienswijze niet eens en stelt dat er bij woongenot ook sprake is van voorschrijdend inzicht. 'Ten slotte wordt nog overwogen dat een gebrek geen statisch begrip is, zoals terecht door eiseres is opgemerkt. Ontwikkelingen in het gehuurde, maar ook in de omgeving, kunnen er dus toe leiden dat een gebrek ontstaat. Niet valt in te zien dat een omslag in denken in de samenleving over het te verwachten genot van een woning daar niet onder zou kunnen vallen. Wat in het verleden normaal was, hoeft dat heden ten dage niet meer te zijn en kan onder een gebrek als bedoeld in dit artikel vallen.'

Voor de mussen stoken is iets uit het verleden

De rechter wijst daarbij op de maatschappelijke beweging die klimaatverandering wil tegengaan maar ook de stijgende energiekosten en algemeen bekende warmteverlies door enkel glas. Het leidt tot het vonnis waarbij de verhuurder wordt verplcht om binnen vier maanden het gebrek op te lossen door het enkele glas te vervangen door dubbel glas.

!Woon spreekt van een baanbrekende uitspraak. 'Een belangrijk signaal aan verhuurders: enkelglas is niet van deze tijd en kan echt niet meer', aldus Ayelt de Wit van !Woon. Elke woning hoort goede isolatie te hebben. Voor de mussen stoken is iets uit het verleden. Regel snel dubbelglas, zo moeilijk is het niet.” De verhuurder kan in beroep, maar is volgens het platform een stuk sneller en voordeliger klaar als hij het isolatieglas gewoon laat aanbrengen.

Tjerk Dalhuisen van !WOON voegt daar aan toe: 'Deze uitspraak kan je toepassen op heel veel oude woningen. Een rechter kijkt alleen wel van geval tot geval. Maar niemand zit te wachten op een stapel lange juridische discussies. Dat hoeft ook niet als de minister iedereen snel duidelijkheid geef en het algemeen maakt. Dan is Nederland binnen een paar jaar van dit energielek af. Aanpassing van de wet is niet nodig, alleen een aanwijzing van de minister om enkelglas op te nemen in het lijstje gebreken.'