Raad van State: geen ballen maar bollen in Egmond aan den Hoef

De komst van een nieuw voetbalterrein in Egmond aan den Hoef is voorlopig van de baan. De Raad van State stelt dat de plannenmakers onrechtmatig voorbij gingen aan het belang van de bollenteelt in het dorp.  

De gemeenteraad van de gemeente Bergen stemde eind september 2020 in met het bestemmingsplan "Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef en vrijkomende locaties". Het plan voorziet in een nieuw voetbalterrein ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. Het terrein is bedoeld als centrale fusielocatie voor de drie Egmondse voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en Sint Adelbert. Het terrein biedt ruimte voor vijf velden, een kantine met kleedruimtes en een tribune.

De gronden voor het nieuwe complex zijn nu nog in gebruik voor bollenteelt.  Deze moet, samen met de aanleg van natuur, een nieuw plekje vinden op de huidige speelvelden van de drie verenigingen. Die gronden maken eveneens deel uit van het plangebied en hebben bestemmingen gekregen om bollenteelt of natuur mogelijk te maken. Verder voorziet het plan in het gebruik van het parkeerterrein bij het nieuwe voetbalcomplex als transferium.

Het bestemmingsplan dat dit mogelijk moest maken, inclusief de komst van nieuwe (compenserende) bollenteelt op de vrijgekomen voetbalterreinen werd eerder deze week door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd.

De Raad van State wijst er in haar uitspraak op dat het nieuwe voetbalcomplex is gepland op gronden die in de Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn aangewezen als bollenconcentratiegebied. Zulke gebieden moeten bollenteelt juist mogelijk maken of uitbreiden, maar niet beperken of onmogelijk maken. Dat kan alleen als de provincie daarvoor een ontheffing verleent, maar die ontheffing ontbreekt in dit geval.

Verder voldoet volgens de Raad van State de compensatie van bollenteeltgebied niet en is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van het verwaaien (drift) van gewasbeschermingsmiddelen die bij de bollenteelt worden gebruikt. Ook heeft de gemeente haar standpunt dat deze gevolgen aanvaardbaar zijn, onvoldoende gemotiveerd. Ten slotte biedt het stikstofonderzoek dat in het kader van het bestemmingsplan is verricht volgens de Afdeling bestuursrechtspraak een incompleet beeld van de verwachte stikstofuitstoot voor omliggende natuurgebieden.