PROVADA Brancheorganisaties presenteren ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid’

Op dinsdag 11 juni is op de PROVADA het ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid’ gepresenteerd.

In dit document illustreren brancheorganisaties, RND, CBL, INretail, Vakcentrum, IVBN, Vastgoedoverleg, Vastgoedmanagement Nederland en Vastgoed Belang, hoe zij samen de retailsector willen inspireren om te verduurzamen.

Het eerste exemplaar is overhandigd aan Marijke van Hees, voorzitter van de Retailagenda. De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, dat samen met betrokken organisaties en marktpartijen, streeft naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector.

Het ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid is gericht op huurders en verhuurders. Het is ontstaan uit de overtuiging dat het Paris Proof maken van alle winkels in 2050 haalbaar is wanneer huurders en verhuurders samenwerken. Het gebouw en het gebruik zijn beide van invloed op de duurzaamheidsbeoordeling en de uitstoot. In het document staan concrete voorbeelden en manieren waarop de verduurzamingsopgave samen kan worden opgepakt. Daarmee kan het inspiratiedocument ook een extra stimulans zijn voor al lopende verduurzamingstrajecten.