Ondercapaciteit op stroomnet nauwelijks een issue in verkiezingsprogramma's

Het demissionaire kabinet komt met draconische maatregelen om in te spelen op het steeds nijpender tekort aan capaciteit op het stroomnet. In hoeverre de lapmiddelen bestendig zijn is geheel gevraag gelet op de beperkte aandacht voor het probleem in de verkiezingsprogramma's.  

Dat het overvolle elektriciteitsnet in ons land een steeds groter probleem wordt is voor de branche van bouwers en ontwikkelaars geen geheim. In toenemende mate kunnen bedrijven zich op tal van locaties niet meer vestigen omdat er geen capaciteit op het hoogspanningsnet is. Ook is er een tekort aan andere infrastructuur zoals bekabeling en transformatiehuisjes. De pijn wordt inmiddels ook gevoeld door woningontwikkelaars en bewoners die door het uitblijven van een aansluiting vaak nog langer moeten wachten op een woning. 

Reden voor demissionnair energieminister Rob Jetten (D66) om een setje pittige maatregelen aan te kondigen die in ieder geval tijdelijk voor verlichting moet zorgen. Bedrijven die vrijwillig hun gebruik op piekmoment terugschroeven krijgen hiervoor een vergoeding. De optie om dit verplicht op te leggen (tegen een vaste prijs) wordt ook uitgewerkt. Daarnaast moet het vergunningstraject om snel capaciteit toe te voegen in de vorm van hoogspanninsprojecten en randinfrastructuur worden versoepeld. 

Onderzoek PropertyNL

Desalniettemin waarschuwen Netbeheerder TenneT en de minister dat het gebrek aan capaciteit op het stroomnet de komende jaren nog wel een issue zal blijven. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor burgers. Die urgentie blijkt echter niet uit de verkiezingsprogramma's voor de komende Tweede Kamer-verkiezingen. PropertyNL maakte een kwantitatieve analyse van de 17 beschikbare verkiezingsprogramma's inclusief het work-in-progress document van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. De programma's werden gescand op typische termen die relevant zijn voor professionals die zich bezighouden met vastgoed. onder wie ontwikkelaars, adviseurs en beleggers. Denk aan "middenhuur" maar ook aan "verduurzaming", "mobiliteit" en "arbeidsmigranten". 

Meest genoemd door BBB

Van de 1.382 gevonden "vastgoedtermen" hadden er 58 (4%) betrekking op het tekort aan stroom, hetzij letterlijk door een term als capaciteitsprobleem, hetzij door termen als elekricteitsnetwerk of leveringszekerheid. BBB heeft het er in haar programma nog het meeste over: 17 keer, gevolgd door de Partij voor de Dieren en BVNL: beide 9 keer. De SP, Forum voor Democratie en Bij1 roeren het onderwerp helemaal niet aan in hun verkiezingsprogramma's. 

Lees het complete onderzoek van PropertyNL naar de rol van vastgoed in de verkiezingsprogramma's in PropertyNL 10. Deze uitgave verschijnt op 27 oktober. 

Laatste nieuws

Evenementen