Kempen: Grote onzekerheden voor vastgoedbeleggers door coronavirus

Het coronavirus brengt ook grote onzekerheden met zich mee voor beleggers in vastgoed. Vanuit beleggersperspectief heeft het vastgoedteam van Kempen de markt geanalyseerd en zijn beleggingsmodellen herzien.

In bijgevoegd document zet Kempen de invloed van het coronavirus op alle relevante vastgoedsectoren uiteen.

Hieronder de belangrijkste punten uit dit bericht:

  • De gehele vastgoedsector wordt in verschillende mate getroffen, beleggingsmodellen zijn herzien;
  • Kempen kwantificeert impact van crisis op zijn vastgoedbelegging;
  • Korte termijn impact: winkelcentra, hotels en huisvesting voor senioren worden hard geraakt;
  • Korte termijn impact: laboratoria, datacenter, medische faciliteiten en logistiek worden minder hard getroffen of hebben zelfs voordeel;
  • Na het verlagen van de NAV's in zijn modellen, ziet Kempen nog steeds koopmogelijkheden in beursgenoteerd vastgoed;
  • Wat is de invloed van de crisis op de lange termijn? Hoe gaan mensen in de toekomst winkelen, reizen, werken en wonen?