Hylke Sloof naar Boelens de Gruyter

Hylke Sloof (42) treedt op 1 februari in dienst als controller bij vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter. 

Sloof werkte hiervoor ruim vier jaar als senior controller bij Syntrus Achmea en daarvoor ruim negen jaar als assistent regiocontroller bij BPD Ontwikkeling. Hij volgde de universitaire controllingopleiding van Nyenrode.

Vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter is specialist in binnenstedelijke herontwikkeling. Boelens de Gruyter vindt het een uitdaging om bestaande gebouwen te transformeren om ze een duurzame nieuwe toekomst te geven. Maar ook om bestaande binnenstedelijke gebieden te herontwikkelen tot een compleet nieuwe bestemming. Voorbeelden zijn de transformaties van de Parooltoren en Trouwgebouw aan de Amsterdamse Wibautstraat en de herontwikkelingen van de voormalige KPN-gebouwen in Den Bosch en Venlo naar respectievelijk nieuwe woon-/werk- en museum-/werk-bestemmingen. Boelens de Gruyter is ook partner in de transformatie van de Kanaalzone in Utrecht waar bedrijfsterreinen de komende jaren worden herontwikkeld tot de nieuwe groene stadswijk Merwede.