H1: winst BPD omlaag

De winst van BPD is in het eerste halfjaar met 9% gedaald naar € 32 mln. Dit ondanks het feit dat BPD 29% meer woningen heeft verkocht.

Dit blijkt uit de halfjaarcijfers 2020 van het moederbedrijf van de woningontwikkelaar, De Rabobank. BPD verkocht in het afgelopen halfjaar 2992 woningen (H1 2019: 2318). Hierbij is niet meegerekend de verkoop van 515 woningen aan het BPD Woningfonds in het eerste halfjaar van 2020. In Nederland verkocht BPD 1842 woningen (H1 2019: 1618) en in Duitsland 1150 (H1 2019: 700). 

Rabobank geeft als verklaring voor de huidige lagere winst dat 2019 een uitzonderlijk jaar was. Toen werden de inkomsten omhoog gestuwd door landverkopen en inkomsten uit ontwikkeling. Ook waren de kosten van projecten die in 2019 werden afgerond, lager dan verwacht waardoor de winst toenam. Voor heel Property Development van Rabobank werd een 30% lagere winst geboekt van € 30 mln. 

Rabobank geeft aan dat de gevolgen van Covid-19 nu nog niet echt in de cijfers van BPD tot uiting komen, maar dat de bank verwacht dat de situatie in het tweede jaarhelft wel invloed zal hebben op de cijfers. 

Over het totaal aan zijn activiteiten heeft Rabobank in H1 de winst met 80% zien dalen naar € 227 mln. Oorzaken zijn het nemen van voorzieningen voor mogelijke tegenvallers, de lage rente en de afgenomen bedrijvigheid. De exposure aan commerciële vastgoedleningen is ten opzichte van een jaar geleden niet veranderd en staat per 20 juni 2020 op € 19,8 mrd.