Geen financiering meer voor winkel- en hotelbeleggers

De meeste financiers voor commercieel vastgoed blijven vooralsnog open voor beleggers met nieuwe financieringsaanvragen. Dat geldt alleen niet voor beleggers in winkel-, leisure- en hotelvastgoed. 

Dat blijkt uit een onderzoek onder vastgoedfinanciers van financieel advieskantoor Asset Partners uit Amsterdam. De beschikbaarheid van financiering is gedaald en zal verder dalen afhankelijk van hoelang de huidige situatie aanhoudt. ‘Van de 21 ondervraagde banken en 9 alternatieve financiers in binnen- en buitenland geeft 90% aan open te zijn, maar het merendeel richt zich op bestaande klanten en aanvragen met de hoogste kwaliteit. Voor winkel-, leisure- en hotelvastgoed is eigenlijk geen enkele partij meer open’, zegt Gijs Elting van Asset Partners.

Vrijwel alle banken hebben daarnaast hun rente verhoogd. Klanten die wel in aanmerking komen, moeten rekening houden met een plus van 40 tot 70 basispunten ten opzichte van een maand geleden. Hoewel de kapitaalmarktrente ook is gestegen sinds de uitbraak van de coronacrisis, komt de stijging voor klanten voornamelijk door een verhoging van de liquiditeitsopslagen. Dit zijn interne risico-opslagen van banken die betrekking hebben op hun financieringskosten. Deze worden bij nieuwe aanvragen direct doorberekend aan klanten.

De doorlooptijd van aanvragen is bij financiers ook aan het stijgen. Waar financiers eerst een traject van gemiddeld twee tot drie maanden aanhielden, moeten klanten nu rekening houden met al gauw vier maanden. Financiers worden momenteel geconfronteerd met veel extra werk uit verzoeken tot uitstel van aflossingen door vastgoedbeleggers die geen huurbetalingen meer ontvangen. De beschikbaarheid van externe partijen zoals taxateurs en notarissen zorgt daarnaast ook voor vertraging.

Alle financiers geven aan selectiever te zijn en aanvragen met meer voorzichtigheid te behandelen. Elting: ‘De komende vier tot zes weken verwachten financiers weinig verandering. Het goede nieuws is dat er de laatste jaren veel alternatieve financiers zijn bijgekomen, met meer risicobereidheid. Zij rekenen weliswaar een hogere rente dan de reguliere banken maar kunnen voor een deel van de getroffen beleggers wel een alternatief zijn’.